„Rail Baltica“ projektui įgyvendinti Baltijos šalims bus skiriami papildomi 1,1 mlrd. eurų

0
„Rail Baltica“ projektui įgyvendinti Baltijos šalims bus skiriami papildomi 1,1 mlrd. eurų
Share

Šiandien bendroji Baltijos šalių įmonė „RB Rail “, AS pranešė pasirašiusi papildomą tarpvalstybinę dotacijos sutartį dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansavimo, siekiančio  928 mln. eurų EITP paramos, „Rail Baltica“ projektui įgyvendinti. Šios didelės apimties investicijos kartu su nacionaliniu bendru trijų Baltijos valstybių finansavimu viršys 1,1 mlrd. eurų. Baltijos šalys vykdys tolesnius darbus, būtinus greitųjų traukinių infrastruktūros plėtrai. 

Pasinaudojant naujai pasirašytais finansavimo susitarimais ir ankstesniais kvietimais teikti paraiškas, globaliam projektui „Rail Baltica“ užtikrintas finansavimas statybų veikloms, kurios apims pirmuosius maždaug 130 km sankasos statybos darbus Baltijos šalyse.  

Sutartį pasirašė Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos apsaugos vykdomoji įstaiga (angl. CINEA), Estijos klimato, Lietuvos, Latvijos susisiekimo ministerijos bei „RB Rail AS“. 

„Įspūdingos, beveik 930 milijonų eurų, EITP dotacijos skyrimas neabejotinai duoda tolesnį postūmį įgyvendinti „Rail Baltica“. Globalus projektas šiuo metu pradeda pagrindinį statybos etapą visose trijose Baltijos šalyse, todėl tikimės, kad paramos gavėjai taip pat laiku įgyvendins šį svarbų Europos projektą“, – teigia Morten Jensen, CINEA padalinio vadovas. 

Pagal planuojamą finansavimo sutartį parama bus skirta daugeliui svarbių darbų, įskaitant geležinkelio pabėgių, inžinerinių statinių, privažiuojamųjų kelių ir kelių sankirtų statybą keliuose Estijos ruožuose, pavyzdžiui, nuo Loonės iki Alu, Harju/Raplos apskrities sienos iki Loonės, Parilos, Juulos, Alu kelių sankryžų ir kt. Numatoma veikla taip pat apima geležinkelio sankasos, inžinerinių statinių ir privažiuojamųjų kelių nuo Ülemiste iki Soodevahe statybą, statybų priežiūros paslaugas, taip pat žemės įsigijimo ir su geležinkelio pagrindinės linijos tiesimu Estijoje susijusias procedūras. 

Latvijoje šio kvietimo lėšos bus panaudotos tęsti statybos darbus pagrindiniuose projekto „Rail Baltica“ ruožuose abiejose tarptautinėse stotyse. Tai apima „Rail Baltica“ Rygos centrinės stoties viadukų ir privažiuojamųjų peronų statybą, esamų 1520 mm vėžės pločio bėgių perkėlimą į naujai statomos stoties pietinę pusę, geležinkelio viaduko ties Rygos tarptautinio oro uosto terminalu statybą ir stoties peronų paaukštinimą. Be to, finansavimas skirtas nekilnojamojo turto įsigijimui ir projektavimui, statybų bazės Lecavoje įkūrimui, pagrindinės geležinkelio linijos už Rygos ribų statybos ir priežiūros darbams.  

Lietuvoje gautas finansavimas bus skiriamas geležinkelio ir jo statinių statybai nuo Kauno sienos su Latvija link: sankasos ir inžinerinių statinių, privažiuojamųjų aptarnavimo kelių statybai atkarpose Kaunas–Šveicarija ir Šėta–Ramygala, parengiamiesiems darbams, statybų techninei priežiūrai, projekto rizikų ir saugumo vertinimui, projekto atitikties vertinimui ir kitoms su geležinkelio statyba susijusioms veikloms. 

Papildomai gautas finansavimas bus skiriamas ir žemės išpirkimo veikloms dviejuose ruožuose: Kauno geležinkelio mazge bei ruože Kaunas–Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena. 

„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už aktyvią ES paramą ir parodytą susidomėjimą „Rail Baltica“. Šis finansavimas būtinas, siekiant pradėti geležinkelio linijos statybos darbus visose Baltijos šalyse, t. y. pastatyti pirmuosius esminius geležinkelio linijos komponentus, infrastruktūros objektus, privažiuojamuosius kelius ir įdiegti svarbiausias paslaugas, kad būtų pagerinta sąveika bei išspręsti tarpvalstybiniai projekto aspektai“, – sakė „RB Rail“, AS valdybos pirmininkas ir laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Marko Kivila.  

Horizontalioji šio globalaus projekto veikla apima konsoliduoto medžiagų tiekimo valdymo, geležinkelių infrastruktūros tvarumo sistemos įgyvendinimą, IT infrastruktūros palaikymą ir sprendimų diegimą, „Rail Baltica“ geležinkelio veiklos vykdymo konsultanto paslaugas ir kt. 

Didelė globaliam projektui „Rai Baltica“ finansavimo suma bus pridėta prie esamo daugiau kaip 1,6 mlrd. eurų finansavimo, kuris užtikrintas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir nacionalinių lėšų. Kartu su naujai patvirtintu papildomą finansavimu, „Rail Baltica“ projektui iš EITP ir nacionalinio finansavimo jau skirta apie 2,7 mlrd. eurų. Šiuo metu atnaujinama kaštų ir naudos analizė, jos rezultatus planuojama pateikti iki 2024 m. pabaigos.  

Europos Sąjungos transporto infrastruktūros politika, remiant investicijas į transporto infrastruktūros statybą ar atnaujinimą visoje Europoje, įgyvendinama pagal EITP transporto programą. 

Daugiau apie tai: čia

„RB Rail “, AS informacija