Pavasario sesijoje VRM dėmesys – migracijai ir civilinei saugai

0
Pavasario sesijoje VRM dėmesys – migracijai ir civilinei saugai
Share

2024-03-12

Vidaus reikalų ministerija Seimo pavasario sesijoje sieks įtvirtinti efektyvesnį darbo migracijos ir civilinės saugos sistemos valdymą. Tam be kitų svarbių įstatymų bus teikiamas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (UTPĮ) pakeitimo projektas ir Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos projektas.

„Civilinės saugos stiprinimas nepraranda aktualumo. Nepaisant nuoseklaus darbo šioje srityje, turime padaryti dar daugiau, kad tiek mūsų institucijos, tiek gyventojai būtų tinkamai pasirengę bet kokioms grėsmėms. Svarbiausia – užtikrinti institucijų sąveiką, pajėgumus ir gyventojų informuotumą. Kitas aktualus klausimas – darbo migracija. Augant Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičiui ir daugėjant piktnaudžiavimo migracijos procedūromis atvejų, privalome stiprinti migracijos kontrolę. Šių pokyčių sieksime Seimo pavasario sesijoje“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vidaus reikalų ministerija parengė UTPĮ pataisas, kuriomis siekiama griežtinti užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje sąlygas ir reikalavimus įmonėms, kviečiančioms juos dirbti. Siūloma darbdaviui nustatyti pareigą įdarbinti užsienietį visą darbo laiką, grąžinti reikalavimą darbdaviui pateikti informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir patirtį. Taip pat siūloma riboti darbą keliems darbdaviams – užsienietis galėtų dirbti ne daugiau kaip pas 3 darbdavius. Jei užsienietis nėra pateikęs mokesčių deklaracijų, kai tokia pareiga numatyta Lietuvos teisės aktuose, siūloma jam neišduoti arba naikinti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. Lietuvoje siūloma leisti dirbti tik leidimą gyventi turintiems užsieniečiams – t. y. atsisakyti galimybės dirbti į šalį atvykus pasinaudojant beviziu režimu ar su Šengeno viza. Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūloma nustatyti naują kvotos užsieniečiams atvykstantiems į Lietuvą darbo pagrindu apskaičiavimo formulę.

Vidaus reikalų ministerija Seimui teiks tvirtinti Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą, kuria siekiama stiprinti civilinės saugos sistemos subjektų sąveiką. Projektu siūloma nustatyti priemones, kurios užtikrins darnų krizių valdymo ir civilinės saugos subjektų bendrą veikimą ir efektyvius pajėgumus veikti krizių, ekstremaliųjų situacijų, mobilizacijos bei karo sąlygomis. Projekte numatytomis priemonėmis taip pat siekiama didinti visuomenės žinojimą apie pasirengimą grėsmėms ir auginti visuomenės savisaugos kultūrą. Projekte suplanuotos priemonės iki 2030 m.

Parengtos ir Policijos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama stiprinti ir efektyvinti už viešojo saugumo užtikrinimą ir viešosios tvarkos atkūrimą atsakingų institucijų veiklos organizavimą. VRM siūlo atsisakyti funkcijų dubliavimo ir integruoti Viešojo saugumo tarnybą į policijos sistemą. Seimui taip pat bus teikiamos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos stiprinimui. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projekte numatyta tobulinti teisinį reguliavimą, susijusį su transporto priemonių vairuotojų teisine atsakomybe.

Seimui taip pat bus teikiamos Valstybės tarnybos įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo pataisos, tikslinant paaiškėjusias praktines įstatymų taikymo problemas.