Paskirtas naujas laikinasis AB „Lifosa“ administratorius

0
Paskirtas naujas laikinasis AB „Lifosa“ administratorius
Share

Finansų ministerija paskyrė naują laikinąjį Kėdainių fosforo trąšų gamyklos AB „Lifosa“ administratorių – juo vieniems metams tapo UAB „Valnetas“ kartu su partneriais advokatų profesinė bendrija „Noor legal“ ir finansinių technologijų įmone „Banking lab“. Naujasis laikinasis administratorius pareigas pradės eiti nuo 2023 m. gegužės 24 d.

Pagal Tarptautinių sankcijų įstatymo nuostatas, 2022 m. gegužės 23 d. Finansų ministerijos sprendimu vieneriems metams AB „Lifosa“ buvo paskirtas laikinasis administratorius. Baigiantis sutarčiai su dabartiniu įmonės laikinuoju administratoriumi, Finansų ministerija iš Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) balandžio mėn. gavo raštą, kuriame motyvuotai pagrindžiama, kad įmonei tolesnis administravimas yra būtinas. Remdamasi minėtu raštu dėl laikinojo administratoriaus poreikio, ministerija kreipėsi į Valdymo koordinavimo centrą (VKC) dėl naujos laikinojo administratoriaus atrankos inicijavimo. 

Atrankoje ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į kandidatų kvalifikaciją ir patirtį, susijusią su pinigų plovimo prevencija bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimu. Atranką įvykdęs VKC Finansų ministerijai pateikė tris potencialius kandidatus, kuriuos vertino ministerijos sudaryta laikinojo administratoriaus atrankos komisija. 

AB „Lifosa“ išliekant su sankcionuotais asmenimis susijusių įmonių sąraše, laikinasis administratorius paskirtas siekiant ir toliau užtikrinti tarptautinių sankcijų laikymąsi bendrovės veikloje bei išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kt. svarbių padarinių visuomenei ir valstybei. Laikinasis administratorius privalės užtikrinti, kad iš įmonės vykdomų sandorių tiesioginės ar netiesioginės naudos negautų subjektai, kuriems taikomos sankcijos, bei užtikrinti kitų tarptautinių sankcijų laikymąsi įmonės veikloje, pasirenkant atitinkamas priemones ir įrankius rizikai sankcijų pažeidimo srityje suvaldyti.

Pats AB „Lifosa“ administravimo modelis iš esmės nesikeis.  Bendrovės valdymo organai ir toliau vykdys savo funkcijas ir priims sprendimus, tačiau atitinkamiems įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos ir vadovo sprendimams ir toliau bus reikalingas išankstinis rašytinis laikinojo administratoriaus pritarimas. 

Tam tikriems atvejams, susijusiems su kasdiene įmonės veikla, išankstinio laikinojo administratoriaus pritarimo nereikės: vadovo sprendimams personalo valdymo srityje, mokesčių, akcizų, įmokų, delspinigių, valstybės rinkliavų ir kitų mokėjimų sumokėjimui, licencijų ir leidimų gavimui, mokėjimams pagal įsiteisėjusius vykdomuosius dokumentus, atsiskaitymams pagal įmonės sudarytas ir laikinojo administratoriaus jau patvirtintas sutartis ir pan. 

Kas mėnesį laikinasis administratorius privalės Finansų ministerijai teikti savo veiklos ataskaitas.