Paskelbtos išankstinės jūrinio vėjo elektrinių parkams prijungimo sąlygos

0
Paskelbtos išankstinės jūrinio vėjo elektrinių parkams prijungimo sąlygos
Share

Lietuvai siekiant gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių Baltijos jūroje ir mažinti šalies priklausomybę nuo elektros importo ir iškastinio kuro, vyksta paruošiamieji darbai konkursams, kuriuose bus atrinkti jūrinio vėjo elektrinių parkų vystytojai. Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ paskelbė jūrinio vėjo elektrinių parko jūrinėje teritorijoje išankstines prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sąlygas.

Pirmasis konkursas – kovo mėnesį

Vyriausybei patvirtinus nutarimą dėl antros vietos Baltijos jūroje, kurioje galėtų būti  plėtojamas jūrinio vėjo elektrinių parkas, taip pat reikalavimus konkurso dalyviams, kovo 30 dieną Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbs konkursą vystytojui atrinkti.

Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje beveik 36 km atstumu nuo kranto 700 MW leistinos generuoti galios jūrinio vėjo parkas turėtų atsirasti iki 2030 metų.

Reikalavimuose ir indėlis pajūrio bendruomenei

Vyriausybė patvirtino reikalavimus dalyvių finansiniam pajėgumui, patirčiai vykdant tokio pobūdžio projektus, numatyti įpareigojimai aplinkai apsaugai ir indėlis pajūrio bendruomenei. Šie reikalavimai bus įtraukti į aukciono sąlygas būsimiems jūrinio vėjo elektrinių parko vystytojams. Konkursą laimės vystytojas, kuris pasiūlys didžiausią vystymo mokestį valstybei.

Vyriausybės sprendimu, būsimųjų aukciono dalyvių vidutinės trejų metų pajamos turės būti ne mažesnės kaip 250 mln. eurų per metus, o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 20 proc. projekto vertės. Be to, vystytojas turės pateikti įrodymų, kad jūroje yra įgyvendinęs ar yra įgijęs teisę plėtoti bent vieną projektą, kurio galia yra ne mažesnė kaip 150 MW.

Patvirtintais reikalavimais numatytas skatinimas jūrinio vėjo elektrinių parko statybų metu mažinti klimato kaitą skatinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją. Ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos ir vidutinio dydžio įmonės.

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet pajūrio savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

Vystytojas turės atlikti visus reikalingus tyrimus, poveikio aplinkai vertinimą ir kitus reikalingus veiksmus parko vystymui. Taip pat konkurso nugalėtojas bus atsakingas už prisijungimą prie elektros perdavimo tinklų sausumoje ir už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą.

Dar vienas konkursas – rudenį

Dar vieną konkursą iki 700 MW leistinos generuoti galios jūrinio vėjo parko vystymui Lietuvos teritoriniuose vandenyse ties Palanga planuojama skelbti šių metų rudenį.

Abu jūrinio vėjo elektrinių parkai pagamintų iki 6 TWh žaliosios elektros energijos ir užtikrintų maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio bei sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo.

 

Išankstinės prijungimo sąlygos vėjo elektrinių jūrinėje teritorijoje prijungimui prie elektros perdavimo tinklo (I etapas – kovo 30 dienos konkursui)

Išankstinės prijungimo sąlygos vėjo elektrinių jūrinėje teritorijoje prijungimui prie elektros perdavimo tinklo (II etapas – rudens konkursui)