Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis atveria kelią senojo Klaipėdos pašto komplekso rekonstrukcijai

0
Share

Ketvirtadienį Kultūros infrastruktūros centro (KIC) ir Klaipėdos miesto savivaldybės vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį buvusio Klaipėdos pašto stoties statinių komplekse įrengiant F. W. Argelanderio mokslo ir meno centrą.

„Sutartis parengta vadovaujantis anksčiau pasirašytu Kultūros ministerijos ir savivaldybės ketinimų protokolu, kuriuo numatytas bendradarbiavimas, siekiant išsaugoti, pritaikyti ir įveiklinti Klaipėdos centrinio pašto kompleksą, įprasminti ir aktualizuoti išskirtinės architektūros kultūros paveldo objektą, sukurti gyvybingą ir visuomenei prieinamą traukos centrą, kuriame būtų vykdomos kultūros ir kitos visuomenės poreikius tenkinančios veiklos ir paslaugos, aktualios vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu“, – sako kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

KIC direktoriaus Šarūno Šoblinsko ir Klaipėdos miesto mero Arvydo Vaitkaus pasirašytoje sutartyje apibrėžiama bendra šalių veikla ir įsipareigojimai, atsakomybių ir įsipareigojimų pasiskirstymas, rizikų pasidalijimas bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymas ir kitos sąlygos, siekiant įrengti F. W. Argelanderio mokslo ir meno centrą, užtikrinti inovatyvių paslaugų diegimą ir jų kokybę.

Sutartyje  numatyta, kad KIC įgyvendins projektą, vykdys statytojo (užsakovo) funkcijas, atstovaus šalims santykiuose su projektą administruojančia institucija – VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, teiks projekto įgyvendinimo planą finansavimui gauti. Kultūros ministerijai skyrus finansavimą projektui, KIC sudarys projekto sutartį su administruojančiąja institucija. Jau paskelbtas viešasis pirkimas, kuriuo bus įsigyjamos Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso tvarkybos darbų, tvarkomųjų statybos darbų, paskirties keitimo į kultūros ir sklypo sutvarkymo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

KIC taip pat organizuos ir vykdys objekto statinių tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų bei sklypo sutvarkymo rangos darbų viešąjį pirkimą, įstatymų nustatyta tvarka vykdys projekto pirkimų plane numatytus viešuosius pirkimus, jų procedūras, sudarys sutartis su tiekėjais.

Klaipėdos miesto savivaldybė dalyvaus objekto projektavimo projektinių pasiūlymų, techninio projekto vertinime, teiks pastabas ir pasiūlymus projektavimo metu. Savivaldybė taip pat organizuos F. W. Argelanderio mokslo ir meno centro veiklos modelio ir ekspozicijų koncepcijos parengimą ir jos įgyvendinimą, atliks ekspozicinės įrangos ir baldų viešuosius pirkimus, pasirašys sutartis su viešuosius pirkimus laimėjusiais tiekėjais (rangovais). Įgyvendinus projektą, savivaldybė vykdys F. W. Argelanderio mokslo ir meno centro veiklą, užtikrins lankytojų pritraukimą, mokslo ir meno centro paslaugų viešinimą.

KIC sutartimi įsipareigojo sudaryti Projekto priežiūros komitetą iš savo, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Kultūros ministerijos atstovų ir pateikti projekto įgyvendinimo planą finansavimui gauti. Klaipėdos miesto savivaldybė įsipareigojo būsimajam F. W Argelanderio mokslo ir meno centrui senuosiuose pašto rūmuose skirti ne mažiau kaip 1,545 mln. eurų, iš kurių 1,165 mln. numatyta ekspozicijoms, 380,4 tūkst. eurų – baldams.

Kultūros ministerijos nuotrauka