Nacionalinė regioninės plėtros taryba įvertino regionų plėtros pažangą 2023-aisiais

0
Nacionalinė regioninės plėtros taryba įvertino regionų plėtros pažangą 2023-aisiais
Share

Nacionalinė regioninės plėtros taryba aptarė per šiuos metus pasiektą 2022-2030 m. Regionų plėtros programos įgyvendinimo pažangą, Lietuvos regioninę politiką EBPO šalių kontekste, taip pat mokyklų tinklo tvarkymo taisyklių pakeitimus ir jų poveikį regionams, ilgalaikės priežiūros paslaugų reformą ir savivaldybių indėlį.

Regionų plėtros tarybos numato iki šių metų pabaigos suplanuoti pažangos priemonių, tai yra – konkrečių projektų, už ne mažiau kaip už 35 proc. Regionų plėtros programoje numatytų lėšų. Šio laikotarpio regionų plėtros programai skirta daugiau kaip 1,6 mlrd. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų, arba apie 27 proc. visų Lietuvos gaunamų ES struktūrinių fondų. Palyginimui – 2007-2013 m. laikotarpiu ši dalis buvo 10,5 proc., 2014-2020 m. – apie 16 proc.

„Lietuva pasirinko lankstų, decentralizuotą, demokratinį regioninės politikos modelį. Pažangos priemonės, kurias rengia regionų plėtros tarybos, padės spręsti aktualiausias vietos problemas. Tačiau tai sudėtingas procesas, kuriame ypač svarbus koordinuotas ir savivaldybių, ir regionų plėtros tarybų, ir ministerijų bei Centrinės projektų valdymo agentūros darbas“, – teigia vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Ministerijos per šiuos metus patvirtino visas 14 regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių. Tai reiškia, kad savivaldybės jau gali naudotis visu Regionų plėtros programos priemonių rinkiniu.

Taip pat patvirtinti visų regionų plėtros planai su bent viena pažangos priemone. Tai paskutinysis etapas prieš realių investicijų pradžią. Šiuo etapu nustatomi konkretūs projektai, jų vykdytojai, terminai, produktai ir rezultatai. Šių projektų vykdytojus Centrinė projektų valdymo agentūra kvies teikti projektus ir pasirašys projektų finansavimo sutartis.

Regionų plėtros tarybos jau suplanavo 38 pažangos priemones už 389,4 mln. eurų ES fondų lėšų. Pažangos priemonės apima tvarią plėtrą, socialines paslaugas, ikimokyklinį ugdymą, aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, darnų judumą, saugų eismą, žaliosios infrastruktūros vystymą ir kita.

52 miesto Vietos veiklos grupės (VVG) Vidaus reikalų ministerijai pateikė vietos plėtros strategijas finansavimui pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos prioritetus. Jų įgyvendinimui planuojama skirti 40,5 mln. eurų iš ES ir valstybės biudžeto lėšų. Planuojama, kad vietos plėtros strategijos bus įvertintos ir pateiktos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui tvirtinti 2024 m. vasario mėn., o 2024 m. kovo mėn. Vidaus reikalų ministerija priims sprendimą dėl finansavimo.

Posėdyje aptartas ir bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimas. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje šiais metais patvirtinti 24 projektai, kuriems skirta 15 mln. eurų, o Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programoje – 34 projektai, kuriems taip pat skirta 15 mln. eurų. Nustatyti šie bendradarbiavimo prioritetai – aplinkos gerovės skatinimas, fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimas, vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas.