Lietuvos elektros sistema pasiruošusi veikti savarankiškai: „Litgrid“ sėkmingai atliko izoliuoto darbo bandymą

0
Lietuvos elektros sistema pasiruošusi veikti savarankiškai: „Litgrid“ sėkmingai atliko izoliuoto darbo bandymą
Share

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ šeštadienį, balandžio 22 d. sėkmingai atliko izoliuoto darbo bandymą. Lietuvos elektros sistema pirmą kartą buvo atjungta nuo Rusijos kontroliuojamos IPS / UPS sistemos ir veikė visiškai savarankiškai. Izoliuoto darbo bandymas yra vienas iš svarbiausių pasiruošimo elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentine Europa žingsnių.

Šeštadienį nuo 11 iki 21 val. jungtys su IPS / UPS sistema – Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi – buvo atjungtos nuo Lietuvos elektros sistemos, kuri dirbo energetinės salos režimu. Elektros energiją vartotojams tiekė Lietuvoje veikiančios elektrinės, taip pat nuolatinės srovės jungtys su Lenkija ir Švedija. Elektros sistemos balansą ir dažnį pirmą kartą nepriklausomos šalies istorijoje valdė tik „Litgrid“ dispečeriai.

Bandymas atliktas sėkmingai, šiuo metu Lietuvos elektros sistema sklandžiai veikia IPS / UPS sistemoje, kartu su kitomis Baltijos šalimis.

„Sėkmingai atliktas izoliuoto darbo bandymas – reikšmingas žingsnis energetinės nepriklausomybės link. Pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo šalies elektros sistema buvo valdoma čia, iš dispečerinės Vilniuje – patys valdėme dažnį, užtikrinome energijos gamybą ir dalį laiko ją net eksportavome“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Pasak jo, sėkmingai atliktas izoliuoto darbo bandymas yra ir rimtas techninis argumentas, siekiant ankstesnės Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais ir pagrindas tolesniems darbams.

„Inžinerine prasme izoliuoto darbo bandymas yra vienas sudėtingiausių ir įdomiausių mūsų įgyvendinamų pasiruošimo sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais projektų. Dabar galime užtikrintai sakyti, kad iškilus būtinybei, esame pasiruošę dirbti savarankiškai ir veikti sinchroniškai kartu su kitomis Europos šalimis. Tam, kad sistema veiktų patikimiau ir efektyviau ekonomine prasme, iki sinchronizacijos dar turime įgyvendinti kitus projektus, pirmiausia – instaliuoti sinchroninius kompensatorius“, – sako Rokas Masiulis, „Litgrid“ generalinis direktorius.

Ruošiantis bandymui buvo atlikta izoliuoto darbo bandymo studija, paruoštos informacinės sistemos, patikrinti svarbiausi šalies elektros vartotojai ir išbandytos didžiosios šalies elektrinės, parengta elektros sistemos infrastruktūra.

Per pastaruosius metus „Litgrid“ jau atliko du svarbius elektros sistemos bandymus. Pirmą kartą izoliuotas dalies Lietuvos elektros sistemos bandymas buvo sėkmingai atliktas 2020 m., o 2021 m. „Litgrid“ kartu su Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatore PSE atliko avarinės pagalbos su Lenkijos elektros sistema bandymą per išplėstą „LitPol Link“ jungtį. Per šią jungtį bus vykdoma visų Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Prieš sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais visos Baltijos šalys turi atlikti bendrą izoliuoto darbo bandymą, kurio metu Lietuva, Latvija ir Estija sudarys vieną „salą“. Šiame bandyme, planuojama, bus pasitelkti šiuo metu Baltijos šalyse įrengiami sinchroniniai kompensatoriai – įrenginiai, padedantys užtikrinti sistemos stabilumą ir inerciją, kai didelę dalį tiekiamos elektros sudaro atsinaujinančių energijos išteklių gamyba arba elektros importas per nuolatinės srovės jungtis.

Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas – vienas iš Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų. Iki šiol jau įgyvendinti 6 sinchronizacijos projektai. Tai 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas, 110 kV linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba, 330 kV linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstrukcija, „LitPol Link“ jungties išplėtimas, avarinio prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų per sinchroninę jungtį „LitPol Link“ bandymas ir Šiaurės Rytų Lietuvos perdavimo tinklo optimizavimas.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS / UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis bus užtikrintas ne vėliau nei 2025 metais.

Nuotraukos autorius – Žygimantas Gedvila (BNS).