Lietuva užsitikrino sklandų ES investicijų kompensavimą

0
Lietuva užsitikrino sklandų ES investicijų kompensavimą
Share

Lietuva yra viena iš pirmųjų valstybių narių, kuriai Europos Komisija (EK) suderino visas reikiamas sąlygas tolesniam sėkmingam 2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų programos įgyvendinimui.

Šis EK pritarimas yra labai svarbus siekiant sklandaus išlaidų, patirtų įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą, kompensavimo iš ES biudžeto.

Valstybėms narėms nustatyta pareiga laikytis, tiek horizontalių, tiek teminių reikiamų sąlygų. Lietuva, jau tvirtinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą, turėjo EK patvirtinimą didžiajai daliai reikiamų sąlygų.

4 horizontalios reikiamos sąlygos apima viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos, Pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos taikymo sritis, o 14 teminių reikiamų sąlygų yra susijusios su reikalavimų įgyvendinimu šiose svarbiausiose viešosios politikos srityse: aplinkosaugos, skaitmenizavimo, energetikos, vandentvarkos, transporto, darbo rinkos politikos, socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos ir kt.

Su EK suderintų ir patvirtintų reikiamų sąlygų turi būti laikomasi per visą 2021–2027 m. programavimo laikotarpį.