Kultūros ministras padėkojo Kultūros vertybių globos tarnybos darbuotojams ir savanoriams už indėlį surandant pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir kitų partizanų palaikus

0
Kultūros ministras padėkojo Kultūros vertybių globos tarnybos darbuotojams ir savanoriams už indėlį surandant pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir kitų partizanų palaikus
Share

Ketvirtadienį kultūros ministras Simonas Kairys ir viceministrai Rimantas Mikaitis bei  Albinas Vilčinskas susitiko su VšĮ Kultūros vertybių globos tarnybos, kurios steigėja yra Kultūros ministerija,  darbuotojais ir savanoriais, dalyvavusiais surandant pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir kitų partizanų palaikus.

Susitikimo metu Kultūros vertybių globos tarnybos direktorius dr. Linas Kvizikevičius pristatė  šios įstaigos atliktus ir atliekamus darbus: Lietuvos partizanų bei jų rėmėjų palaikų užkasimo vietų paieškos ir ekshumavimo darbus, Vokietijos karių, žuvusių Lietuvos teritorijoje, palaikų paieškos, ekshumavimo ir perlaidojimo darbus, vykdomus įgyvendinant 1996 m. Bonoje pasirašytą Tarptautinę sutartį tarp Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl vokiečių karių kapų priežiūros Lietuvos Respublikoje“, Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje – politinių kalinių ir tremtinių kapaviečių paieškos ir registravimo darbus, atliktus Kazachstano Respublikoje.

Susitikime taip pat aptarti tolesni  VšĮ Kultūros vertybių globos tarnybos darbų planai ir iššūkiai, kylantys juos įgyvendinant. Ypatingas dėmesys susitikimo metu buvo skirtas Pietų Lietuvos srities partizanų vado, pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikų suradimo aplinkybių ir iššūkių, su kuriais susidūrė Kultūros vertybių globos tarnybos darbuotojai ir savanoriai, 2021–2022 m. vykdę šio ir kitų Leipalingyje bei Lazdijuose surastų partizanų palaikų paiešką ir ekshumaciją, aptarimui.  

Kultūros ministras S. Kairys pasiūlė Kultūros ministerijos pagalbą, vykdant šiuos itin svarbius Lietuvos kultūrai ir istorijai darbus.

S. Kairys įteikė padėkas Kultūros vertybių globos tarnybos darbuotojams ir savanoriams, dalyvavusius surandant pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir kitų partizanų palaikus. Padėkomis apdovanoti: dr. Linas Kvizikevičius, Eimantas Aranauskas, Justina Dobeikienė, Ingrida Čičiurkaitė, Rokas Kraniauskas, Ernestas Kuckailis, Giedrius Lukaševičius, Giedrius Paškevičius, Laima Žukauskaitė.

Gintarės Grigėnaitės nuotrauka