„KN Energies“ pasirašė sutartį su „Independence“ operatore „Hoegh LNG Klaipėda“

0
„KN Energies“ pasirašė sutartį su „Independence“ operatore „Hoegh LNG Klaipėda“
Share

Tarptautinė energijos terminalų operatorė AB „KN Energies“ pasirašė sutartį su UAB „Hoegh LNG Klaipėda“, pagal kurią ši bendrovė tampa šaliai strategiškai svarbaus  suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivo-saugyklos „Independence“ technine operatore. „Hoegh LNG Klaipėda“  priklauso grupei „Hoegh LNG“, kuri nuo 2014 m. rūpinosi laivo-saugyklos valdymu bei technine priežiūra.  

Techninio „Independence” operatoriaus konkursą „Hoegh LNG Klaipėda” laimėjo pernai, įveikusi dvi tarptautines laivybos bendroves. Dėl abiejų šalių ilgalaikės partnerytės ir konstruktyvaus bendradarbiavimo pavyko sėkmingai finalizuoti susitarimus ir pasirašyti sutartį. Naujai sudarytoje sutartyje atsispindi  pasikeitusios šalių atsakomybių ribos:  „KN Energies” tampa laivo savininke, o „Hoegh LNG Klaipėda” – technine laivo operatore. 

Pagal sutartį „Hoegh LNG Klaipėda“ patikėta penkis metus užtikrinti techninį SGD laivo-saugyklos  valdymą ir priežiūrą su galimybe bendradarbiavimą pratęsti dar penkeriems metams. 

Susitarime numatytas maksimalus sutarties periodas apima dešimt metų, o maksimali įmanoma panaudoti šiam laikotarpiui sutarties suma – 225 mln. eurų. Ją sudaro fiksuoti ir kintami laivo-saugyklos eksploatacijos kaštai. 

Fiksuotoji kaštų dalis, kurią sudaro įgulos atlygis bei išlaikymo kaštai, neskaitant Lietuvoje taikomų mokesčių, mokestis operatoriui už laivo priežiūrą, sudarys apie 5 mln. eurų per metus. 

Kintami kaštai, kaip ir iki šiol, priklausys nuo laivo-saugyklos remonto poreikių, išdujinimo apimčių bei su jomis tiesiogiai susijusių apyvartinių taršos leidimų kainos ir kitų dedamųjų. Kintami kaštai, susiję su technine laivo priežiūra ir remontu, pakankamo kiekio atsarginių dalių užtikrinimu, taršos leidimų poreikiu, bus planuojami kasmet ir kompensuojami pagal faktą. 

Kintami kaštai tiesiogiai koreliuoja su SGD terminalo užimtumu. Todėl numatyta maksimali sutarties vertė yra indikatyvi, o faktiškai patiriamos išlaidos bus skaičiuojamos pagal realią situaciją. 

Perėmus laivą-saugyklą „KN Energies“ nuosavybėn ir užtikrinant jo eksploatavimą su išorine paslauga, paslaugų kaina terminalo naudotojams iš esmės nesikeis. 2025-2033 prognozuojamas vidutinis išdujinimo tarifas siekia 1,77 Eur/MWh (apie 0,02 Eur už išdujintą gamtinių dujų kubinį metrą) ir yra mažesnis nei 2024 patvirtintas tarifas – 1,83 Eur/MWh. 

2022 m. įtvirtinus kaštais grįstą SGD terminalo kainodarą ir paskirsčius pajėgumus ilgajam laikotarpiui, apie pusę pajamų Klaipėdos SGD terminalas  surenka iš klientų užsienyje, kas jau antrus metus iš eilės lemia, jog SGD saugumo dedamojoje KN dalis lygi nuliui.

„Hoegh LNG“ grupė, kuriai priklauso ir konkurso laimėtoja „Hoegh LNG Klaipėda“, yra viena iš jūrinės SGD energetikos infrastruktūros pradininkių. Bendrovė valdo bei eksploatuoja plaukiojančius SGD terminalus, padedančius užtikrinti energetinį saugumą nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Norvegijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Singapūre, Indonezijoje, Egipte, Kolumbijoje, Brazilijoje ir Filipinuose veikianti bendrovė šiuo metu turi apie 900 darbuotojų ir valdo 13 laivų: 10 SGD laivų su išdujinimo įranga ir 3 SGD dujovežius.  

„KN Energies“ – tarptautinė energijos terminalų operatorė, užtikrinanti saugius ir patikimus skystosios energijos srautus, chemijos ir žaliavų krovą Baltijos jūros regiono vartotojams, o klientams visame pasaulyje padedanti žiniomis ir gebėjimais plėtoti tvarios energetikos infrastruktūros projektus. Bendrovė šiuo metu eksploatuoja tris skystųjų energijos produktų terminalus Klaipėdoje, Subačiuje ir Marijampolėje, yra suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų Lietuvoje ir Brazilijoje operatorė. Taip pat teikia komercinio eksploatavimo paslaugas keturiems Vokietijos plaukiojantiems SGD terminalams.

„KN Energies“ infiormacija