Iš Lietuvos bus draudžiama eksportuoti dar daugiau galimai dvejopo naudojimo prekių

0
Iš Lietuvos bus draudžiama eksportuoti dar daugiau galimai dvejopo naudojimo prekių
Share

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymui pakoreguoti Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą – dar labiau apriboti prekių iš Lietuvos į trečiąsias šalis eksportą, įskaitant reeksportą, ir taip sumažinti šių prekių panaudojimo karo veiksmuose Ukrainoje riziką. 

„Dedame visas įmanomas pastangas siekdami sumažinti technines Rusijos ir Baltarusijos galimybes vykdyti karo veiksmus Ukrainoje. Dar birželį apribojome dvejopo naudojimo prekių, kurios per Lietuvos teritoriją, Baltarusiją ir Rusiją yra eksportuojamos į Vidurio Azijos šalis ir gali būti naudojamos vykdant karo veiksmus Ukrainoje, eksportą. Matydami poreikį sustiprinti savo sprendimus, įvedame papildomus ribojimus“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Į Nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą yra įtrauktos galimai dvejopo naudojimo prekės ir technologijos, kurios Rusijoje neretai naudojamos ne tik civilinėje, bet ir karinėje srityje, ypač didelės sprogstamosios galios sviediniai, skirti tankų, karinių bepiločių orlaivių gamyboje, kurių dalių yra randama karo lauke Ukrainoje. 

„Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į labai padidėjusį eksporto iš Lietuvos į trečiąsias šalis mastą. Imamės iniciatyvos užkirsti kelią galimybėms apeiti Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas ir įsigyti ginkluotės gamybai reikalingų prekių“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministas Karolis Žemaitis. 

Taip pat iš Nacionalinio sąrašo išbraukta dalis prekių, kurių eksportas jas gabenant per ES išorinę sieną šiuo metu jau yra draudžiamas ES sankcijomis.  

Siekdama užkardyti sankcijų apėjimo schemas ir sumažinti Lietuvos visuomenės saugumui keliamas grėsmes, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu Vyriausybė pritarė dvejopos paskirties prekių sąrašo praplėtimui. Šis nutarimas įsigaliojo nuo šių metų liepos 3 d.