Susisiekimo ministerija Seimo pavasario sesijai teikia Pašto įstatymo, TEN-T projektų spartinimo bei naujų reikalavimų pavežėjams projektus

0
Susisiekimo ministerija Seimo pavasario sesijai teikia Pašto įstatymo, TEN-T projektų spartinimo bei naujų reikalavimų pavežėjams projektus
Share

2024-03-04

Susisiekimo ministerija Seimo pavasario sesijai teikia teisės aktų paketus, numatančius sisteminius pokyčius pašto paslaugų rinkoje, naujus reikalavimus pavežėjams, taksi vairuotojams, vežimo organizatoriams ir taksi dispečerinėms bei Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) infrastruktūros projektų įgyvendinimo spartinimą. 

„Teikiame Pašto įstatymo pakeitimus, nes galiojančios nuostatos jau pasenę:  transformavosi tiek pati pašto rinka, tiek pasikeitė vartotojų poreikiai. Taip pat siekiame, kad kelionės su pavežėjais ar taksi visiems taptų saugesnės ir kokybiškesnės,  kad šios rinkos dalyviai teisingai atsiskaitytų tiek su keleiviais, tiek su valstybe. Be to, šiandieniniame geopolitiniame kontekste labai svarbus atsparios transporto sistemos sukūrimas ir jos sujungimas su Europos transporto tinklais“, – apie Seimui teikiamus projektus kalba ministerijos kancleris Ramūnas Dilba.

Seimui teikiamais Pašto įstatymo pakeitimais siekiama visų pirma peržiūrėti universaliosios pašto paslaugos teikimo reguliavimą, užtikrinant kokybišką siuntų pristatymą naudotojams, praplėsti registruotų siuntų pristatymo būdus, įtvirtinti aukštesnius paslaugų kokybės reikalavimus ir sudaryti galimybes spartesnei inovacijų plėtrai bei skaitmenizavimui. 

Galiojantis Pašto įstatymas buvo priimtas prieš 10 metų ir nuo to laiko nebuvo iš esmės peržiūrėtas. Per tą laiką vartotojų poreikiai ir pašto rinka nuo popierinės korespondencijos ir jos reguliavimo transformavosi į konkurencingą elektroninės prekybos ir siuntinių pristatymo rinką.

Seimui pritarus, dar šiais metais būtų pakeistas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais teisinis reglamentavimas. Kelių transporto kodekso pakeitimais siūloma nustatyti daugiau reikalavimų vairuotojams, norintiems tapti taksi vairuotojais ar pavežėjais.

Tarp svarbiausių pokyčių  – šio verslo atstovai privalėtų turėti europinį ar NATO šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą, o taksi vairuotojai turėtų naudoti su spausdintuvu sujungtą taksometrą arba taksometrą ir kasos aparatą. Taip siekiama mažinti šešėlį ir užtikrinti didesnį keleivių saugumą bei geresnį aptarnavimą. Seimui pritarus, šie Kelių transporto kodekso pakeitimai įsigaliotų nuo gegužės 1 dienos, tačiau vairuotojams prisitaikyti prie pokyčių numatomas pereinamas laikotarpis – nepakeisti leidimai neteks galios tik 2025 m. gegužės 1 dieną.

Įstatymo projektas dėl transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo paspartinimo nustatytų konkretų terminą, per kurį pradėtas projektas turi pasiekti statybų etapą. Tai leistų paspartinti valstybei svarbius TEN-T projektus ir turėti efektyvias jungtis su Europos Sąjunga (ES).

Visiems TEN-T tinklą įgyvendinančių projektų teritorijų planavimo dokumentams būtų taikomas Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta valstybei svarbių projektų teritorijų planavimui tvarka. Tikimasi, kad tai suteiks daugiau aiškumo planuojant teritorijas ir rengiant projektų įgyvendinimo planus, o taip pat palengvins finansavimo užtikrinimą.