G. Skaistė TVF ir PB metiniuose susitikimuose aptars globalios ekonomikos būklę, tarsis dėl tolesnės paramos Ukrainai

0
G. Skaistė TVF ir PB metiniuose susitikimuose aptars globalios ekonomikos būklę, tarsis dėl tolesnės paramos Ukrainai
Share

Spalio 11-15 dienomis Finansų ministrė Gintarė Skaistė dalyvaus Pasaulio banko (PB) ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) metiniuose susitikimuose, kurie šiemet vyks Marakeše (Marokas). Susitikimų metu pasaulio finansų ministrai ir centrinių bankų vadovai daugiausia dėmesio skirs globalios ekonomikos perspektyvoms, koordinacijai tarp fiskalinės ir pinigų politikos bei bendram atsakui į tarptautinius iššūkius, įskaitant geopolitines įtampas ir klimato kaitą. Tolesnė finansinė parama Ukrainai taip pat bus tarp susitikimų darbotvarkės prioritetų.

Spalio 11 d. vyks aukšto lygio paramos Ukrainai renginys, kurio metu tarptautinė bendruomenė tarsis apie tolesnę paramą Ukrainai – tiek 2024 metams, tiek ir vėlesniam laikotarpiui. 

Numatoma, kad Ukrainą remiančios šalys paskelbs įnašus į TVF ir PB finansinės paramos Ukrainai instrumentus, įskaitant Tarptautinės plėtros asociacijos Krizės priemonę (Lietuva yra įsipareigojusi skirti 10 mln. eurų Ukrainos ir Moldovos atkūrimo programai) bei TVF gebėjimų stiprinimo fondą Ukrainai (Lietuva neseniai priėmė sprendimą skirti 1,5 mln. eurų techninės paramos teikimui per šį instrumentą, siekiant stiprinti šalies institucinius pajėgumus reformų įgyvendinimui).

PB Plėtros komiteto posėdyje bus diskutuojama dėl globalių vystymosi politikos klausimų, aptariami iššūkiai pasaulio ekonomikai ir augimui, taip pat PB misijos, vizijos ir veiklos modelio reforma, klimato kaitos, energetikos iššūkiai.

TVF Tarptautinio pinigų ir finansų komiteto posėdyje bus aptariama globali ekonominė situacija ir perspektyvos, rusijos karo prieš Ukrainą neigiamos pasekmės tiek regioniniu, tiek ir tarptautiniu mastu.

Vizito metu taip pat numatomi dvišaliai ministrės G. Skaistės susitikimai su Ukrainos, Moldovos ir Kanados finansų ministrais, taip pat su aukšto rango TVF, PB ir kitų tarptautinių finansinių institucijų atstovais.