G. Skaistė: „Turime rasti būdus, kaip panaudoti užšaldytas rusijos lėšas Ukrainos atstatymui“

0
G. Skaistė: „Turime rasti būdus, kaip panaudoti užšaldytas rusijos lėšas Ukrainos atstatymui“
Share

Balandžio 28-29 dienomis finansų ministrė Gintarė Skaistė Stokholme (Švedija) dalyvaus neformaliuose Eurogrupės (EG) ir Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų (ECOFIN) susitikimuose, kuriuose didžiausias dėmesys bus skiriamas ekonominėms ir fiskalinės politikos perspektyvoms aptarti, bankų sistemos stiprinimo ir finansinės paramos mobilizavimo Ukrainai klausimams.

„Dėka Vakarų partnerių susitelkimo ir tarptautinių finansinių įstaigų lėšų mobilizavimo šių metų Ukrainos biudžetiniai poreikiai yra iš esmės padengti. Tačiau kalbant apie šalies atstatymą – tiek artimiausiu metu, tiek ir vėlesniu laikotarpiu – lėšų trūkumas išlieka akivaizdus. Ukrainos atstatymas pareikalaus virš 400 milijardų eurų, ši suma auga su kiekviena karo diena. Padengiant šiuos poreikius itin svarbus efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas, o ES vaidmuo šiuo atžvilgiu yra strateginis, kadangi šalies atkūrimas ir reformų darbotvarkė turi vesti į narystę ES. Be to, privalome rasti būdus, kaip Ukrainos poreikiams panaudoti užšaldytą rusijos turtą, taip užtikrinant „agresorius moka“ principą“, – teigia finansų ministrė G. Skaistė.

Neformalaus ECOFIN metu bus diskutuojama dėl finansinės paramos Ukrainos atstatymui koordinavimo ir finansavimo šaltinių. Iki šiol Ukrainą remiančios šalys ir tarptautinės finansų institucijos mobilizavo didžiulę finansinę paramą, tačiau šalies atstatymo poreikiai yra ženkliai didesni bei Pasaulio banko vertinimu viršija 411 mlrd. JAV dolerių.

Siekiant efektyvaus finansinės paramos sutelkimo ir panaudojimo, būtina užtikrinti tinkamą skirtingų iniciatyvų koordinavimą tarptautiniu mastu. Taip pat itin svarbu toliau analizuoti galimybes Ukrainos atstatymo poreikiams panaudoti užšaldytą rusijos turtą. Preliminariais duomenimis, Vakarų šalyse užšaldyta apie 50 milijardų JAV dolerių privačių asmenų ir apie 300 milijardų JAV dolerių rusijos centrinio banko lėšų.

ECOFIN posėdžio metu bus diskutuojama apie kapitalo rinkų plėtros svarbą, ypač  didinant prieinamumą prie finansavimo šaltinių inovatyvioms įmonėms. Ministrai apsikeis nuomonėmis, kokie galėtų būti tolesni žingsniai siekiant proveržio vystant ES kapitalo rinkų sąjungą.

Taip pat ministrai tarsis dėl fiskalinės politikos vaidmens užtikrinant stabilų ir tvarų ekonomikos augimą ilguoju laikotarpiu bei dalinsis nacionalinėmis patirtimis įgyvendinant paramos priemones pažeidžiamiausiems namų ūkiams ir verslo subjektams vis dar aukštos infliacijos kontekste.

EG posėdžio metu didžiausias dėmesys bus skiriamas ES bankų sistemos stiprinimui. Numatoma aptarti praėjusią savaitę paskelbtus Komisijos teisinius pasiūlymus dėl bankų krizių valdymo ir indėlių draudimo sistemos stiprinimo.

„Palaikome siekį sustiprinti bankų krizių valdymo ir indėlių draudimo sistemą. Nors ES bankai gerai atlaikė neigiamas pandemijos ir rusijos karo pasekmes ekonomikai, matome erdvės sistemos stiprinimui didinant atsparumą ateities sukrėtimams. Ilgainiui turime grįžti ir prie diskusijos dėl Bankų sąjungos užbaigimo, įskaitant ir bendros ES lygmens indėlių draudimo sistemos sukūrimą“, – pažymėjo finansų ministrė.

Vizito Stokholme metu ministrė G. Skaistė taip pat susitiks su Europos Komisijos nariu, atsakingu už ekonominius klausimus, Paolo Gentiloni bei Portugalijos ir Danijos finansų ministrais.