Finansų ministerija inicijavo naują AB „Lifosa“ laikinojo administratoriaus atranką

0
Finansų ministerija inicijavo naują AB „Lifosa“ laikinojo administratoriaus atranką
Share

Finansų ministerija kreipėsi į Valdymo koordinavimo centrą (VKC) dėl naujos AB „Lifosa“ laikinojo administratoriaus atrankos inicijavimo. VKC pretendentus pateikus ministerijai, juos vertins ministerijos sudaryta laikinojo administratoriaus atrankos komisija.

Gegužę baigiantis vienerių metų sutarčiai su dabartiniu Kėdainių fosforo trąšų gamyklos AB „Lifosa“ laikinuoju administratoriumi, Finansų ministerija iš Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) gavo raštą, kuriame teigiama, kad įmonei administravimas yra būtinas. 

Remiantis minėtu raštu dėl laikinojo administratoriaus poreikio, Finansų ministerija inicijavo naują laikinojo administratoriaus atranką, kurioje ypatingas dėmesys bus kreipiamas į kandidatų kvalifikaciją ir patirtį, susijusią su pinigų plovimo prevencija bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimu. Be įprastų asmens nepriekaištingos reputacijos, interesų konfliktų nebuvimo reikalavimų bus vertinamos kandidatų išsilavinimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinės veiklos ir darbo pobūdis bei trukmė, ir kiti veiksniai, kurie gali turėti  įtakos administravimo veiklos vykdymui.  

Laikinasis administratorius atrankos metu turėtų pademonstruoti savo matymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo bendrovės veiklos modelio bei proceso, nustatant bei suvaldant su sankcijų taikymu susijusią riziką ir užkertant kelią sankcijų pažeidimams, tuo pačiu turėtų turėti įmonių valdymo kompetencijų bei praktinės patirties. 

Konkretūs reikalavimai, pagrindžiantys kandidatų kvalifikaciją ir patirtį pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo veikloje, bei pagrindžiantys dokumentai nustatyti VKC skelbiamos atrankos dokumentuose.

Dabartinio laikinojo administratoriaus UAB „Finance Guru“ paskyrimo terminas baigiasi gegužės 23 d.

Atrankos skelbimą rasite čia.