Europos Komisija siūlo reformuoti ES elektros energijos rinkos modelį

0
Europos Komisija siūlo reformuoti ES elektros energijos rinkos modelį
Share

Europos Komisija siūlo reformuoti ES elektros energijos rinkos modelį, kad būtų sparčiau plėtojama atsinaujinančiųjų išteklių energetika ir atsisakoma dujų, vartotojų sąskaitos mažiau priklausytų nuo nepastovių iškastinio kuro kainų, jie būtų labiau apsaugoti nuo kainų šuolių ateityje ir galimo manipuliavimo rinka, o ES pramonė taptų švaresnė ir konkurencingesnė.

ES daugiau kaip dvidešimt metų turi veiksmingą, gerai integruotą elektros energijos rinką – tai leido vartotojams naudotis ekonominiais bendrosios energijos rinkos pranašumais, užtikrino tiekimo saugumą ir padėjo mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą kilusi energetikos krizė išryškino greito elektros energijos rinkos prisitaikymo būtinybę, kad būtų labiau remiama žalioji pertvarka ir tiek buitiniams, tiek verslo vartotojams būtų plačiai prieinama įperkama elektros energija iš atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių. 

Siūlomoje reformoje numatoma peržiūrėti kelis ES teisės aktus – Elektros energijos reglamentą, Elektros energijos direktyvą ir Reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. Joje numatytos priemonės, kuriomis skatinama sudaryti ilgesnės trukmės sutartis su elektros energijos iš neiškastinių išteklių gamintojais ir į sistemą įtraukiami švaresni lankstūs sprendimai, galintys konkuruoti su dujomis, pavyzdžiui, paklausos atsakas ir energijos kaupimas. Dėl to mažės iškastinio kuro poveikis vartotojų sąskaitoms už elektros energiją ir jose atsispindės mažesnės atsinaujinančiųjų išteklių energijos sąnaudos. Be to, siūloma reforma padidins rinkos skaidrumą ir vientisumą ir taip paskatins atvirą ir sąžiningą konkurenciją Europos didmeninėse energijos rinkose.

Atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiama energetikos sistema bus labai svarbi siekiant ne tik sumažinti vartotojų sąskaitas, bet ir užtikrinti tvarų ir nepriklausomą energijos tiekimą ES, laikantis Europos žaliojo kurso ir plano „REPowerEU“. Ši reforma yra Žaliojo kurso pramonės plano dalis ir suteiks Europos pramonei galimybę naudotis įperkama elektros energija iš atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių, o tai yra viena iš pagrindinių dekarbonizacijos ir žaliosios pertvarkos sąlygų. Kad pasiektume savo energetikos ir klimato tikslus, mums reikės iki šio dešimtmečio pabaigos triskart daugiau energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Apsaugoti vartotojus ir suteikti jiems galių 

2022 m. didelės ir nepastovios kainos dėl Rusijos energetinio karo prieš ES sunkia našta užgulė vartotojų pečius. Šis pasiūlymas suteiks galimybę vartotojams ir tiekėjams pasinaudoti didesniu kainų stabilumu, kurį užtikrinti padės atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių energijos technologijos.  Svarbiausia, kad vartotojai turės platų sutarčių pasirinkimą ir, prieš pasirašydami sutartį, gaus aiškesnę informaciją, kad turėtų galimybę užfiksuoti saugią ilgalaikę kainą ir taip išvengti pernelyg didelės rizikos ir nepastovumo. Kartu jie galės rinktis sudaryti dinaminės kainodaros sutartį, kad pasinaudotų kainų kintamumu ir naudotų elektros energiją, kai ji pigesnė (pvz., elektromobiliui įkrauti arba šilumos siurbliams naudoti).

Reforma ne tik didinamos vartotojų galimybės rinktis, bet ir, mažinant tiekėjų žlugimo riziką, skatinamas kainų stabilumas. Pasiūlyme reikalaujama, kad tiekėjai tam, kad būtų mažiau veikiami kainų šuolių ir rinkos nepastovumo, valdytų savo kainų riziką ir jos valdymo mastas apimtų bent kiekius pagal fiksuotos kainos sutartis. Valstybės narės taip pat įpareigojamos paskirti garantinius tiekėjus, kad kraštutiniu atveju nė vienas vartotojas neliktų be elektros energijos.

Be to, gerokai sustiprinta pažeidžiamų vartotojų apsauga. Pagal siūlomą reformą valstybės narės apsaugos įsiskolinusius pažeidžiamus vartotojus nuo atsijungimo. Krizės atveju valstybės narės taip pat galės plačiau taikyti reguliuojamas mažmenines kainas – namų ūkiams ir MVĮ.

Pasiūlyme taip pat peržiūrimos dalijimosi atsinaujinančiųjų išteklių energija taisyklės. Vartotojai galės investuoti į vėjo ar saulės elektrinių parkus ir ant stogo pasigamintos saulės energijos perteklių parduoti ne tik savo tiekėjui, bet ir kaimynams. 

Elektros energijos sistemos lankstumui padidinti iš valstybių narių bus reikalaujama įvertinti savo poreikius bei nustatyti neiškastinių išteklių suteikiamo lankstumo didinimo tikslus, ir jos turės galimybę nustatyti naujas paramos schemas, ypač paklausos atsako ir energijos kaupimo sprendimams remti. Reforma taip pat suteikia galimybę sistemos operatoriams nusipirkti paklausos sumažinimo piko valandomis paslaugą. Kartu su šiuo pasiūlymu šiandien Europos Komisija pateikė ir rekomendacijas valstybėms narėms dėl energijos kaupimo inovacijų, technologijų ir pajėgumų pažangos.

Labiau nuspėjamos ir stabilesnės energijos kainos pramonės konkurencingumui didinti

Pernai daug įmonių smarkiai nukentėjo dėl itin nepastovių energijos kainų. ES pramonės konkurencingumui didinti ir jos patiriamam nepastovių kainų poveikiui mažinti Europos Komisija siūlo palengvinti stabilesnių ilgalaikių sutarčių, pvz., dėl elektros energijos pirkimo, sudarymą – taip įmonės užsitikrintų tiesioginį energijos tiekimą ir galėtų gauti naudos iš stabilesnių elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių, kainų. Siekiant pašalinti dabartines kliūtis, tokias kaip pirkėjų įsipareigojimų neįvykdymo rizika, reforma valstybės narės įpareigojamos užtikrinti galimybę gauti rinka grindžiamas garantijas elektros energijos pirkimo sutarčių įvykdymui užtikrinti.

Siekiant užtikrinti stabilias elektros energijos gamintojų pajamas ir apsaugoti pramonę nuo nepastovių kainų, visa viešoji parama naujoms investicijoms į mažesnių ribinių sąnaudų privalomąją elektros energijos iš atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių gamybą turės būti grindžiama abipusiais sandoriais dėl kainų skirtumo ir valstybės narės privalės perteklines pajamas panaudoti vartotojams remti. Be to, reforma padidins rinkų likvidumą sudarant ilgalaikes sutartis, kuriomis užfiksuojama ateities kaina, vadinamuosius išankstinius sandorius. Tai leis tiekėjams ir vartotojams ilgesnį laiką labiau apsisaugoti nuo pernelyg nepastovių kainų. 

Taip pat bus nustatyti nauji įpareigojimai palengvinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą į sistemą ir padidinti gamybos nuspėjamumą. Jie apims sistemos operatoriams taikomus skaidrumo įpareigojimus, susijusius su tinklo perkrova, ir arčiau tikrojo laiko vykdomos prekybos terminus.

Galiausiai, siekiant užtikrinti konkurencingas rinkas ir skaidrų kainų nustatymą, Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) ir nacionalinės reguliavimo institucijos turės daugiau galimybių stebėti energijos rinkos vientisumą ir skaidrumą. Visų pirma, atnaujinus Reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, bus užtikrinta geresnė duomenų kokybė ir sustiprintas ACER vaidmuo tiriant galimus tarpvalstybinio piktnaudžiavimo rinka atvejus. Apskritai tai sustiprins ES vartotojų ir pramonės apsaugą nuo bet kokio piktnaudžiavimo rinka.

Plačiau: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_1591

 

Europos Komisijos informacija