Dvasininkijos atstovai raginami rūpintis savo parapijiečių saugumu

0
Dvasininkijos atstovai raginami rūpintis savo parapijiečių saugumu
Share

2024-01-26

Bažnyčios misija – padėti žmonėms, todėl sausio 25 d. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, siekdami įtraukti dvasininkiją  į gyventojų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms procesą, lankėsi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Šis susitikimas – Vidaus reikalų ministerijos inicijuotos civilinės saugos informacinės kampanijos „Esame komanda – turime planą“ dalis. Vizito metu buvo išsakyti lūkesčiai bažnyčios atžvilgiu: partnerystės, lyderystės bei informacijos sklaidos. Dvasininkijos atstovai buvo raginami dėl savo parapijiečių saugumo jiems priklausančiuose statiniuose rasti vietą įrengti priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei gresiančių pavojų, taip pat pasirūpinti savo parapijiečių perspėjimu, leidžiant bažnyčių pastatuose įrengti perspėjimo sirenas.

Šis susitikimas suteikė viltį, kad pasirengimas reaguoti į grėsmes taps bendros veiklos integralia dalimi.