Centrinės valdžios balansas per sausį – 533,4 mln. eurų

0
Centrinės valdžios balansas per sausį – 533,4 mln. eurų
Share

Preliminariais Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio mėnesio centrinės valdžios balansas, skaičiuojamas pinigų srautų principu, siekė 533,4 mln. eurų ir sudarė 0,7 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per pirmąjį šių metų mėnesį buvo 217,3 mln. eurų geresnis nei 2022 metų tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 316,1 mln. eurų.

2023 metų centrinės valdžios pajamos sausį buvo 1 699,1 mln. eurų, išlaidos – 1 160,2 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo neigiamas ir siekė 5,5 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 69,6 proc. sausio mėnesio centrinės valdžios pajamų, 27,9 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų sausį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 78,3 proc., dotacijos – 16,3 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 5,3 proc.

Kartu papildomai informuojame, jog nuo kovo 1 d. statistikos duomenys bus skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje.

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus: Rezervinį (Stabilizavimo), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje ir valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.