Beveik 200 mažų įmonių, bendrijų ir ūkininkų su parama planuoja įsirengti saulės elektrines savo reikmėms

0
Beveik 200 mažų įmonių, bendrijų ir ūkininkų su parama planuoja įsirengti saulės elektrines savo reikmėms
Share

Per du mėnesius 182 mažos įmonės, ūkininkai ir atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) bendrijos pasinaudojo galimybe gauti paramą saulės elektrinėms įsirengti. Rugpjūčio 22 d. pasibaigus Lietuvos energetikos agentūros birželio 22-ąją paskelbtam kvietimui gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti,  gautos 182 paraiškos, pagal jas planuojama įrengti galia – apie 12 MW, prašoma subsidijų suma – apie 4 mln. eurų.
„Lietuvos energetikos agentūros (LEA) administruojamu Energetikos ministerijos inicijuotu projektu labai mažoms ir mažoms įmonėms bei ūkininkams sudarytos tokios pat galimybės, kaip ir stambiajam verslui, gauti investicinę paramą įsirengti jėgaines ir savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Taip pat šia iniciatyva suteikta nauja galimybė gauti investicinę paramą AIE bendrijoms, kartu siekiant pagyvinti šių bendrijų steigimą ir veiklą. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems kyla sunkumų įsirengti individualias elektrines, gali jungtis į atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas ir įrengti elektrines savo narių poreikiams tenkinti“, – sako LEA l. e. p. vadovė Agnė Bagočiutė.
Didžiąją dalį LEA gautų paraiškų sudaro labai mažų ir mažų įmonių bei ūkininkų paraiškos, keletą paraiškų pateikė piliečių energetikos bendrijos. Smulkiojo verslo atstovai rinkosi nedidelės galios, jų poreikius atitinkančias jėgaines. Pagal gautas paraiškas, planuojama įrengti nuo 4 iki 500 kW įrengtosios galios saulės elektrines, kurių bendra įrengtoji galia sudarys apie 12,02 MW.
Šiuo projektu parama skiriama gamintojų projektams. Paraiškas galėjo teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos ir AIE bendrijos, kurių dalininkai nėra vidutinės įmonės arba savivaldybių valdomos įmonės.
Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas buvo sudarytos galimybės pateikti paraiškas dar neturint privalomų Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (ESO) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) leidimų, o juos pateikti vėliau, per 3 mėnesius nuo LEA informavimo apie finansavimo skyrimą projektui.
Saulės elektrinėms įsirengti pareiškėjams planuota paskirstyti iš viso 63,74 mln. eurų investicinės paramos. 
Numatoma, kad naujas LEA kvietimas teikti paraiškas saulės elektrinėms sausumoje įsirengti bus skelbiamas šių metų rudenį. Agentūra atliks per pirmąjį kvietimą gautų paraiškų vertinimą ir pateiks siūlymus Energetikos ministerijai, kuri nuspręs, kaip tikslinti projektų finansavimo sąlygas, siekiant jas pagerinti ir sudaryti galimybes pateikti paraiškas platesniam pareiškėjų būriui.
Lietuvos energetikos agentūra primena, kad dar savaitę mažoms įmonėms, AIE bendrijoms ir ūkininkams galioja paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl investicinės paramos vėjo elektrinėms sausumoje įsirengti, t. y. iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 17.00 val.

Visą informaciją apie skelbiamus ir planuojamus skelbti kvietimus teikti paraiškas galima rasti svetainėse:  www.ena.lt  ir www.esinvesticijos.lt.
___________________________
Finansavimas saulės ir vėjo elektrinėms sausumoje įrengti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotus ir LEA administruojamus jungtinius projektus „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ ir „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“. Projektai įgyvendinami pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.