Baltijos šalių gelbėjimo tarnybų ekspertai tarėsi dėl civilinės saugos pajėgumų poreikių

0
Baltijos šalių gelbėjimo tarnybų ekspertai tarėsi dėl civilinės saugos pajėgumų poreikių
Share

Gegužės 9 d. Rygoje susitiko Baltijos šalių gelbėjimo tarnybų ekspertai, kurių bendras tikslas  – įvertinti civilinės saugos pajėgumų poreikius, nustatyti, ar jų pakanka, identifikuoti galimas spragas ir suplanuoti prielaidas bendram pasirengimui bei prisitaikymui prie pasikeitusios geopolitinės saugumo aplinkos.

Šių bendrų pastangų rezultatas – vieninga pozicija ir įsipareigojimai gerinti bendradarbiavimą, plėtrą ir pasirengimą civilinės saugos srityje, ypač cheminių, biologinių ir radiologinių grėsmių atveju.

Baltijos šalių gelbėjimo tarnybos bendrą poziciją planuoja pristatyti šių metų gegužės 15-16 d. Švedijoje vyksiančiame Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo generalinių direktorių susitikime.

Ekspertai sutarė, kad bendradarbiavimo klausimams aptarti reikės reguliaresnių susitikimų, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama praktiniam įgyvendinimui. Šiuose susitikimuose būtų galima keistis naujausia patirtimi ir žiniomis.