Atnaujintos finansavimo sąlygos biodegalų gamybai

0
Atnaujintos finansavimo sąlygos biodegalų gamybai
Share

2024-06-17

Siekiant panaudoti visas antros kartos biodegalų gamybai suplanuotas lėšas, Energetikos ministerija atnaujino veiklos „Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

Atnaujinus projektų finansavimo sąlygų aprašą, antros kartos biodegalų gamybos veiklai numatyta skirti 1,7 mln. eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

„Antros kartos biodegalai prisideda prie transporto dekarbonizacijos sumažinimo tiesiogiai pakeisdami iškastinį kurą, nekeičiant jau esančios transporto priemonių ir degalų pildymo infrastruktūros. Taip yra užtikrinamas reikšmingas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Paramos priemone siekiama sudaryti sąlygas Lietuvoje gaminti antros kartos biodegalus, kurie galės būti panaudojami šalies transporto sektoriaus dekarbonizacijai, siekiant numatyto 15 % atsinaujinančių energijos išteklių transporto sektoriuje tikslo.

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal finansavimo sąlygose numatytus specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus. Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, įskaitant ir žemės ūkio veiklos subjektus. Numatomas finansavimo intensyvumas – 50 proc. labai mažoms arba mažoms įmonėms, 45 proc. – vidutinėms ir didelėms įmonėms. 

Siekiama, kad paramos lėšomis būtų finansuojami projektai, kurių gamybos pajėgumai sudarytų ne mažiau kaip 2 800 tonų antros kartos biodegalų. 

Šios veiklos įgyvendinimą administruos ir projektų įgyvendinimo planus priims VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri artimiausiu metu paskelbs kvietimą teikti paraiškas.