Aptarti gaisrų prevencijos klausimai

0
Aptarti gaisrų prevencijos klausimai
Share

Gegužės 11 d. Širvintų rajono savivaldybėje vyko posėdis dėl bendrų gaisrų prevencijos veiksmų 2023 metais, siekiant sumažinti gaisruose žuvusiųjų skaičių, sustiprinti gaisrų prevenciją ir gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais. Posėdyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovai, policijos atstovas, aplinkosaugos ir miškų urėdijos atstovai, rajono seniūnai, savivaldybės Ūkio plėtros, Bendrojo, Švietimo ir kultūros, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos, Socialinės paramos skyrių vedėjai, socialiniai darbuotojai.

Širvintų PGT viršininkas Eugenijus Iziumcevas susitikimo metu apžvelgė gaisrų ir žūčių juose statistiką, žuvusiojo portretą bei vykdomas prevencines akcijas.

Pasitarimo metu su socialiniais darbuotojais buvo aptartos problemos, iškylančios jiems lankant gyventojus bei skleidžiant gaisrinės saugos žinias. Taip pat buvo suderinti veiksmai su seniūnais savivaldybės teritorijoje dėl gaisrų prevencijos vykdymo bei gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais.

Susitikimo metu nustatytos bendros gaisrų prevencijos priemonės ir veiksmai 2023 metams su atsakingais susitikime dalyvavusių institucijų vykdytojais.

E. Iziumcevas posėdyje taip pat kalbėjo ir apie skendimų prevenciją bei priemones, kurios padėtų išvengti nelaimingų atsitikimų vandens telkiniuose.