Aptarta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo pažanga ir iššūkiai

0
Aptarta Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo pažanga ir iššūkiai
Share

Kovo 27–31 d. Vilniuje ir Visagine vyko Europos Komisijos Ignalinos programos priežiūros misija, kurios metu įvertinta Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo pažanga, aptarti artimiausiu metu ir ilgalaikėje perspektyvoje laukiantys iššūkiai, surengtas vizitas į IAE objektus.

Energetikos ministerijoje vykusio Ignalinos programos stebėsenos komiteto, kuriam pirmininkauja energetikos viceministras Albinas Zananavičius ir Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas Massimo Garribba, posėdyje IAE atstovai pristatė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, išmontavimo ir dezaktyvavimo procesų progresą, pagrindinių projektų eigą ir svarbiausius praėjusių metų antrojo pusmečio pasiekimus. 

Komiteto nariai pasveikino IAE sėkmingai pasirašius sutartis dėl analogų pasaulyje neturinčių grafito reaktorių išmontavimo technologijos projektavimo paslaugų. Komitetas taip pat įvertino vieną svarbiausių IAE eksploatavimo nutraukimo pasiekimų – visą nepanaudotą (šviežią) branduolinį kurą išvežus į Naująją laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, saugiai sutvarkytos visos IAE branduolinės (daliosios) medžiagos. Komitetui taip pat buvo pristatytas planuojamas IAE saulės energijos elektrinės projektas, kurį įgyvendinus tikimasi sumažinti įmonės išlaidas elektros energijai įsigyti, ir kitos veiklos bei išteklių vartojimo efektyvumo didinimo priemonės. Posėdžio metu buvo apžvelgtas Lietuvos skiriamas finansavimas IAE eksploatavimo nutraukimui, aptarti kiti aktualūs Ignalinos programos valdymo klausimai.

Viceministras Albinas Zananavičius pažymėjo Europos Sąjungos Ignalinos programai skiriamų lėšų bei stabilaus Lietuvos nacionalinio finansavimo svarbą ir pabrėžė, jog glaudus Europos Komisijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimas išlieka ypatingai svarbus sėkmingam Ignalinos programos įgyvendinimui, ypač dabar, kai IAE eksploatavimo nutraukimas pasiekė svarbiausią ir technologiškai sudėtingiausią įgyvendinimo etapą. 

Komiteto pirmininkai atkreipė dėmesį, kad šiame programos darbų etape itin svarbu sutelkti bendras pastangas, kad būtų užtikrinta suplanuoto eksploatavimo nutraukimo grafiko ir biudžeto kontrolė ir efektyvus rizikų valdymas.

Komitetas yra Ignalinos programos, per kurią Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti skiriamos Europos Sąjungos lėšos, priežiūros ir valdymo organas. Komiteto nariais taip pat yra Ignalinos programos įgaliotųjų institucijų – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros – atstovai.