2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) gavo 17 340,3 mln. eurų arba 9,1 proc. (1 439,3 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metais.

Į valstybės biudžetą gauta 7,3 proc. (931,8 mln. eurų) daugiau nei 2022 metais. Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 12 798,8 mln. eurų. Tai yra 772,3 mln. eurų arba 6,4 proc. daugiau nei 2022 metais.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 6 019,6 mln. eurų pajamų. Tai yra 283,2 mln. eurų (4,9 proc.) daugiau nei 2022 metais. Pajamų iš PVM augimą lėmė didesnis nei prieš metus prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 5 700 mln. eurų. Tai 581,5 mln. eurų (11,4 proc.) daugiau nei 2022 metais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo šiais metais atlikti didesni GPM permokos grąžinimai.

Už visas akcizines prekes per 2023 metus gauta 1 741,7 mln. eurų pajamų – 72,3 mln. eurų (4,3 proc.) daugiau nei 2022 metais. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų lapkritį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų lapkričiu, augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – kaitinamojo tabako produktų, degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 737,8 mln. eurų, tai yra 145,3 mln. eurų (9,1 proc.) daugiau nei 2022 metais.  Pažymėtina, kad daugiau gauta tiek avansinio pelno mokesčio, tiek metinio pelno mokesčio įmokų.

Laikinojo solidarumo įnašo, kurio avansiniai mokėjimai už 2023 m. II ir III ketvirčius buvo numatyti rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais, iš viso gauta 163,8 mln. eurų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 942 mln. eurų, tai yra 159,5 mln. eurų (20,4 proc.) daugiau nei per 2022 metus.

Išsami informacija apie pajamų surinkimą bus pateikta Finansų ministerijos rengiamoje 2023 metų pajamų apžvalgoje.

2023 metų pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.,

mln. eurų

Pajamų dalis nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m., proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

2 792,6

112,0%

5,4%

Pelno mokestis

1 666,8

1 737,8

104,3%

9,1%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

6 019,6

109,2%

4,9%

Akcizai

1 715,8

1 741,7

101,5%

4,3%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

507,1

136,5%

33,7%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

942

147,4%

20,4%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

13 740,8

110,8%*

7,3%

* Pagrindinė 2023 metų valstybės biudžeto plano viršijimo priežastis – neišsipildžiusi prielaida dėl paskutinį 2022 metų ketvirtį Vyriausybės pradėtos taikyti mokestinės pagalbos priemonės nuo aukštų energijos kainų nukentėjusiems mokėtojams pasinaudojimo apimties. Planuojant 2023 metų biudžeto pajamas dėl šios priemonės buvo daryta prielaida, kad per pirmuosius 2023 metų mėnesius mokesčių bus surinkta mažiau, o vėlesniais mėnesiais bus pradėti pagal mokestinių paskolų sutartis atidėtų mokėjimų grąžinimai. Dėl pasikeitusių energijos kainų, mokestinės pagalbos priemonė 2023 m. valstybės biudžeto pajamų surinkimui įtakos beveik neturėjo. Be to, 2023 m. gegužės mėn. priėmus Laikinojo solidarumo įnašo įstatymą, 2023 metais gauta neplanuotų pajamų iš šio įnašo. Vertinant valstybės biudžeto pajamų planą be energijos atidėjinių prielaidos ir eliminavus pajamas iš laikinojo solidarumo įnašo, 2023 metais valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas būtų 105,4 proc.