Vyriausybė pritarė sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įstatymo pakeitimams

0
Vyriausybė pritarė sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įstatymo pakeitimams
Share

Vyriausybė šiandien pritarė Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo projektui.  Siūlomi pakeitimai sudaro teisines prielaidas pasirengti ankstesnei elektros energetikos sistemos desinchronizacijąi nuo IPS/UPS sistemos. 

„Lietuva kryptingai ir nuosekliai siekia ankstesnės sinchronizacijos, todėl turime būti padarę tiek techninius, tiek teisinius namų darbus“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Ministras taip pat pabrėžia, jog siekiant šio tikslo perdavimo sistemų operatoriai baigia atlikti papildomas technines studijas, ir tik turint jų rezultatus bus toliau siekiama bendro visų Baltijos šalių politinio sutarimo dėl paankstintos sinchronizacijos įgyvendinimo.  

Lietuva nuo Rusijos atviros karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios suintensyvino diskusijas ir raginimus siekti paankstintos elektros energetikos sistemos desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos bei prisijungimo prie kontinentinės Europos elektros tinklų darbui sinchroniniu režimu ir tokiu būdu sumažinti grėsmes energetiniam ir nacionaliniam saugumui.

Įstatymo projektu sudarytos teisinės prielaidos įgyvendinti sinchronizacijos projektą etapais, lanksčiau ir efektyviau. Įstatymo pakeitimais numatyta galimybė ankstesnei sinchronizacijai 2024 metais. Nustatyta, kad Lietuvos elektros energetikos sistema 2024 metais turi būti parengta susijungimui ir darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais, todėl pirmiausia turi būti įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys projektai. Po sinchronizacijos būtų įgyvendinami elektros energetikos sistemos stabilumą didinantys ir integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys projektai.

2022 m. rugpjūčio mėnesį Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir Europos Komisija, Baltijos energijos rinkos jungčių plano grupės susitikimo metu pritarė veiksmų planui dėl pasirengimo paspartintai elektros energetikos sistemos sinchronizacijai. Vadovaudamiesi šiuo planu perdavimo sistemų operatoriai šiuo metu atlieka papildomas technines studijas, kurių pagrindu birželio ir liepos mėnesiais bus siekiama priimti bendrus sprendimus dėl paspartintos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos.

Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo projektas toliau bus teikiamas svarstyti Seimui.

 

 

„Litgrid” nuotrauka