Viešajai konsultacijai teikiamas atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektas

0
Viešajai konsultacijai teikiamas atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektas
Share

Lietuvos Respublikos Energetikos ir Aplinkos ministerijos atnaujino Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. (NEKSVP). Šiame dokumente užfiksuoti ambicingesni tikslai ir uždaviniai, kurių Lietuva sieks iki 2030 m., bei numatytos priemonės šiems tikslams pasiekti. 

„Lietuvos ateinančio dešimtmečio ateitis – atsinaujinančiais energijos ištekliais paremta Lietuvos energetikos sistema, kuriais sieksime iš elektrą importuojančios šalies tapti elektrą eksportuojančia. Prie to ypač prisidės verslui, viešajam sektoriui ir atsinaujinančių energijos išteklių bendrijoms skirtos paramos priemonės saulės ir vėjo jėgainių statybai, kurios kurs saugesnę ir švaresnę aplinką ateinančioms kartoms“, – teigia Energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Energetikos ir Aplinkos ministerijos 2021 m. antroje pusėje inicijavo NEKSVP atnaujinimą. Šiam tikslui buvo įkurtos 5 dekarbonizacijos (transporto, žemės ūkio ir miškininkystės, pramonės, atliekų ir žiedinės ekonomikos bei energetikos) ir 3 energetikos (energijos vartojimo efektyvumo, vidaus rinkos ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) darbo grupės. Darbo grupėse buvo pristatytos ir aptartos esamos priemonės. Susitikimų metu socialiniai ir instituciniai partneriai pateikė apie 600 priemonių pasiūlymų. Po atliktos šių priemonių analizės, į papildomų priemonių sąrašą iš viso buvo įtraukta 80 priemonių. 

„Nuo pat pradžių siekėme kuo įtraukesnio dokumento atnaujinimo proceso, integruojant sektorinę ir aplinkosauginę politiką. Visus susitikimus rengėme viešai. Džiaugiamės, kad socialiniai partneriai buvo itin aktyvūs, teikdami savo pasiūlymus. Taip pat dėkojame ir EBPO ekspertams, kurie pateikė rekomendacijas, kokį kelią ir priemones turėtų pasirinkti Lietuva siekdama dekarbonizacijos tikslų, ieškant klimatui neutralaus ekonomikos modelio“, – kalbėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Pasitelkus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir Aplinkos apsaugos agentūros ekspertus, buvo atlikti priemonių modeliavimai. Jų rezultatas – su esamomis ir papildomomis priemonėmis bus pasiektas Lietuvai nustatytas 21 proc. iki 2030 m., lyginant su 2005 m. ŠESD sumažinimo tikslas. Taip pat bus pasiektas 70 proc. atsinaujinančių energijos išteklių bendrame galutiniame energijos suvartojime ir 100 proc. – elektros energijos suvartojime. Apskaičiuota, kad sektorių transformacijai bus skiriama 12 mlrd. viešųjų investicijų. 

Šiuo metu atnaujinto NEKSVP projektas yra teikiamas viešajai konsultacijai per e. pilietis platformą. Pastabų iš visuomenės laukiama iki rugpjūčio 23 d. 

Dokumentas taip pat bus teikiamas konsultacijoms su Europos Komisija. Pagal pastabas atnaujinus dokumentą, Lietuva privalės jį pasitvirtinti iki 2024 m. birželio 30 d.