Sausio–vasario mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–vasario mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio–vasario mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 2 612 mln. eurų arba 9 proc. (216,3 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 7,4 proc. (147,7 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–vasario mėnesius gauta 2 133,9 mln. eurų ir tai sudaro 17,2 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės  biudžetų pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 2 062 mln. eurų. Tai yra 161,6 mln. eurų arba 8,5 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–vasario mėnesiais.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 1 292,3 mln. eurų pajamų. Tai yra 148,4 mln. eurų (13 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–vasario mėnesiais. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė toliau augęs prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 710,8 mln. eurų. Tai 90,1 mln. eurų (14,5 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–vasario mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio.

Už visas akcizines prekes gauta 275,6 mln. eurų pajamų – 2,6 mln. eurų (0,9 proc.) mažiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų sausį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų sausiu, kritę tam tiktų akcizais apmokestinamų prekių – alkoholinių gėrimų, apdoroto tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio ir dyzelinių degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2022 metų sausio 1 dienos bei nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 56,7 mln. eurų, tai yra 27,1 mln. eurų (32,3 proc.) mažiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį dėl mažesnių nei prieš metus pelno mokesčio prie pajamų šaltinio įmokų. Pažymėtina, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimas yra kovo mėn., suėjus avansinių įmokų terminui.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 71,9 mln. eurų, tai yra 13,9 mln. eurų (16,2 proc.) mažiau nei 2022 metų sausio–vasario mėnesiais.

2023 metų sausio–vasario mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.

sausio-vasario mėn.,

mln. eurų

Sausio-vasario mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

347,4

13,9%

8,4%

Pelno mokestis

1 666,8

56,7

3,4%

-32,3%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

1 292,3

23,4%

13,0%

Akcizai

1 715,8

275,6

16,1%

-0,9%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

90,0

24,2%

21,5%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

71,9

11,3%

-16,2%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

2133,9

17,2%

7,4%

Papildoma informacija:

Apie 2023 metų pajamų plano, kuris tvirtinamas Finansų ministro įsakymu, vykdymą Finansų ministerija informuos kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.