Ukrainos atstatymo konferencijoje Berlyne – išskirtinis dėmesys kultūrai

0
Ukrainos atstatymo konferencijoje Berlyne – išskirtinis dėmesys kultūrai
Share

2024-06-10

Birželio 12 d. kultūros ministras Simonas Kairys dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje Berlyne (angl. Ukraine Recovery Conference 2024).

S. Kairys konferencijos diskusinėje sesijoje, skirtoje Ukrainos kultūros paveldo apsaugai ir išsaugojimui (angl. Protecting and Preserving Ukraine’s Cultural Heritage), pristatys birželio 7 d. Vilniuje vykusios tarptautinės aukšto lygio konferencijos „Ukrainos kultūros sektoriaus atkūrimo link“ rezultatus.

Per konferenciją Vilniuje buvo priimtas baigiamasis dokumentas (angl. Vilnius Call for Action on the Recovery of the Culture Sector of Ukraine), kurį palaikė 31 šalis bei tarptautinės organizacijos ir NVO, taip pat patvirtintas atnaujintas UNESCO su tarptautiniais partneriais parengtas atnaujintas dokumentas „Veiksmų planas kultūrai Ukrainoje“ (angl. Action Plan for Culture in Ukraine). Konferencijos dalyviai įsipareigojo prisidėti prie šio veiksmų plano įgyvendinimo.

Domo Rimeikos nuotrauka