Seimas pritarė Įmonių atskaitomybės įstatymo pataisoms, didinančioms stambiojo verslo skaidrumą

0
Seimas pritarė Įmonių atskaitomybės įstatymo pataisoms, didinančioms stambiojo verslo skaidrumą
Share

Šiandien Seimas pritarė Finansų ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimų projektams, kuriais siekiama užtikrinti dar didesnį tarptautinių įmonių bei įmonių grupių veiklos skaidrumą Lietuvoje įpareigojant įmones rengti ir viešai skelbti finansines ataskaitas.

„Seime priimti įstatymų pakeitimai suteiks tvirtesnį pagrindą stambiojo verslo skaidrumui, sąžiningumui ir socialinei atsakomybei tiek visuomenės, tiek investuotojų, kreditorių ar kitų trečiųjų šalių atžvilgiu. Visoje Europos Sąjungoje vienodi pelno mokesčio ataskaitų reikalavimai užtikrins duomenų aktualumą, suteiks galimybes juos operatyviau pasiekti ir analizuoti. Be to, didžiosios Lietuvos įmonės teikdamos ataskaitas ne tik prisidės prie korupcijos, mokesčių vengimo atvejų mažinimo, bet ir finansinių ataskaitų kokybės stiprinimo bei taiklesnių paramos verslui priemonių kūrimo“, – sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Seime priimtais įstatymų pakeitimais nustatomi reikalavimai įmonėms rengti pelno mokesčio informacijos ataskaitą, ją teikti Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui bei skelbti  įmonės interneto svetainėje. Pelno mokesčio informacijos ataskaitoje – pateikiama visa su įmonės veikla susijusi informacija (įmonės pavadinimas, įmonių grupės sąrašas, darbuotojų skaičius, trumpa informacija apie veiklą, pajamas, pelną, pelno mokestį įvairiais pjūviais).

Šios ataskaitos būtų rengiamos už 2024 metų birželio 22 dieną ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius. Lietuvoje apie 50 įmonių turės prievolę rengti ir/arba skelbti šią ataskaitą, kurios šablonas nustatytas Europos Komisijos.

Reikalavimai bus taikomi:

  • įmonių grupėms (įskaitant, kai motininė įmonė yra įsteigta ne ES), jų įmonėms ar atskiroms įmonėms, kurių metinės konsoliduotosios ar metinės pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės viršijo 750 mln. eurų, ir kurios yra įsisteigusios arba turi nuolatinę verslo vietą daugiau nei vienoje mokesčių jurisdikcijoje;
  • ne ES įsteigtų juridinių asmenų Lietuvoje atidarytiems filialams, kurių pardavimo grynosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės viršija 8 mln. eurų. Finansų ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje nėra filialų, atitinkančių tokius kriterijus.

Įstatymų pakeitimai priimti įgyvendinant Apskaitos direktyvos keitimą 2021/2101.

Stambiojo verslo skaidrumo prievolei užtikrinti siūloma nustatyti, jog Valstybinė mokesčių inspekcija galėtų imtis administracinės teisenos veiksmų (skirti baudas nuo 600 iki 1450 eurų, nustačius pakartotinį pažeidimą – nuo 2000 iki 6000 eurų), jeigu šios ataskaitos JAR tvarkytojui būtų neteikiamos ar teikiamos su neteisinga informacija.

Taip pat numatoma įgalioti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą (AVNT) imtis administracinės teisenos veiksmų nustačius JAR tvarkytojui pateiktų įmonių, pelno nesiekiančių subjektų neteisingų finansinių ataskaitų atvejus. AVNT galės atlikti JAR tvarkytojui pateiktų finansinių ataskaitų kokybės tyrimą bei surašyti protokolus ir skirti minėtas baudas dėl neteisingų ataskaitų pateikimo. Šiuo keitimu užtikrinama aiški priežiūros institucija ir jos atsakomybė bei siekiama užkardyti pasitaikantį vengimą teikti ataskaitas ar juose nurodytų neteisingų duomenų teikimą, kas yra tiesiogiai susiję su finansinių ataskaitų kokybės gerinimu.

Seime pritarta Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektui, Administracinių nusižengimų kodekso bei Finansinių ataskaitų audito įstatymų pakeitimų projektams.