Įteikti apdovanojimai ir padėkos

0
Įteikti apdovanojimai ir padėkos
Share

Gegužės 10 d. buvo įteikti apdovanojimai nuoširdžiai ir atsakingai dirbantiems  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnams ir darbuotojams. „Kas gerai dirba, ilgai švenčia, – pašmaikštavo Departamento direktorius Saulius Greičius, primindamas greitai tolstančią Šv. Florijono dieną. – Nuoširdus ačiū visiems už padarytus darbus. Nemanykite, kad vadovai tų darbų nemato. Darbai nėra tik vadovų nuopelnas, jie atlikti visos  mūsų bendruomenės dėka.”  

Jis pažymėjo, kad įstaiga turi turėti savo tradicijas ir istorinę darbinę atmintį: „Kokią ją kursime, tokią ir turėsime. Kurkime ją kartu.“

Gegužės 4-osios – Ugniagesių globėjo šventojo Florijono dienos proga Departamento direktorius S. Greičius  Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanojo PAGD Dokumentų valdymo skyriaus kalbos tvarkytoją Aldoną Bareikienę.

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Departamento direktoriaus padėkos pareikštos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresniajai patarėjai Evelinai Veiknienei, šio skyriaus vyriausiajai specialistei Ingridai Papečkienei, vyriausiajai specialistei Olgai Jurkevičienei, personalo specialistei Eglei Proscevičienei, Materialinių išteklių valdymo valdybos Informacinių technologijų ir ryšių skyriaus kompiuterių sistemų administratoriui Povilui Ramūnui Pakruopiui, informacinių technologijų sistemų administratoriui Ramūnui Inčiui,  ryšininkui Rimantui Dzekunskui, Materialinių išteklių valdymo valdybos viršininkui Valdui Visockui, šios valdybos Turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Igoriui Ježelevui, Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiajam specialistui vidaus tarnybos majorui Arūnui Šėriui, Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiajai specialistei Renatai Liaudanskienei ir šio skyriaus vyresniajai specialistei Agnei Bidlauskaitei.

Už  ilgametį nepriekaištingą ir pavyzdingą darbą  Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už garbingą tarnybą“, žyminčiu 15 tarnybos metų, apdovanotas Materialinių išteklių valdymo valdybos Turto valdymo skyriaus vedėjas Rytis Petrauskas.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už garbingą tarnybą“, žyminčiu 20 tarnybos metų, apdovanotas  ir Materialinių išteklių valdymo valdybos Specialiųjų priemonių aptarnavimo skyriaus vedėjas Germanas Antanaitis.

„Nuoširdžiai dėkoju  už bendradarbiavimą ir bendrystę, ir ne tik už pagalbą, kurios sulaukėme plūstant migrantams, bet ir už  kasdienį darbą ekstremaliųjų situacijų metu, kuris bus tęsiamas ir toliau. Linkiu  visiems jums sveikatos ir sėkmės sudėtingoje tarnyboje“,  – kalbėjo  Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.

Šv. Florijono dienos proga ir už ilgalaikį bendradarbiavimą, geranorišką pagalbą ekstremaliosios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio laikotarpiu ir nuopelnus Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos Pirmojo laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“   jis apdovanojo PAGD direktorių vidaus tarnybos generolą Saulių Greičių.

Už glaudų bendradarbiavimą valdant valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio ir tarnybinę pagalbą, užtikrinant Jungtinio situacijų centro veiklą, Šv. Florijono – ugniagesių globėjo dienos proga Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas padėkomis paskatino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Henriką Baldauską, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyriaus vyriausiąjį specialistą Vytą Vaičaitį, šio skyriaus vyriausiąją specialistę vidaus tarnybos kapitonę Viktoriją Daračiūtę ir Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Ramintą Laurinaitienę.

„Visada malonu sugrįžti į šią salę, kurioje prieš keturiolika metų, dirbant policijoje, man buvo įteikta Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė, nes esu prisidėjęs prie garbingos misijos gelbstint žmonių gyvybes. Linkiu jums visiems ramios tarnybos“, – pasveikino visus  Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojas, atliekantis tarnybos vado funkcijas, vidaus tarnybos pulkininkas Arūnas Paulauskas, įteikdamas  ugniagesių gelbėtojų vadovui S. Greičiui Viešojo saugumo tarnybos ženklą.