Sausio–spalio mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–spalio mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio–spalio mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 14 097,6 mln. eurų arba 7,9 proc. (1 034,9 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 6,2 proc. (661,6 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–spalio mėnesius gauta 11 284,0 mln. eurų ir tai sudaro 91 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės biudžetų pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 10 494,2 mln. eurų. Tai yra 541,8 mln. eurų arba 5,4 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–spalio mėnesiais. 

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 5 072,8 mln. eurų pajamų. Tai yra 229,9 mln. eurų (4,7 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–spalio mėnesiais. Pajamų iš PVM augimą lėmė didesnis nei prieš metus prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas. 

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 4 483,7 mln. eurų. Tai 433,5 mln. eurų (10,7 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–spalio mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo šiais metais atlikti didesni GPM permokos grąžinimai.

Už visas akcizines prekes per šių metų sausio–spalio mėn.  gauta 1 452,6 mln. eurų pajamų – 59,8 mln. eurų (4,3 proc.) daugiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų rugsėjį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų rugsėju, augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – kaitinamojo tabako produktų, degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 421,5 mln. eurų, tai yra 121,2 mln. eurų (9,3 proc.) daugiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį.  Pažymėtina, kad daugiau nei prieš metus gauta tiek avansinio pelno mokesčio, tiek  metinio pelno mokesčio įmokų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 789,9 mln. eurų, tai yra 119,8 mln. eurų (17,9 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–spalio mėnesiais. 

 

2023 metų sausio–spalio mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.

sausio-spalio mėn.,

mln. eurų

Sausio-spalio mėn. pajamų dalis nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

2 197,4

88,1%

4,8%

Pelno mokestis

1 666,8

1 421,5

85,3%

9,3%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

5 072,8

92,0%

4,7%

Akcizai

1 715,8

1 452,6

84,7 %

4,3%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

349,9

94,2 %

9,4 %

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

789,9

123,6 %

17,9 %

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

11 284

91 %

6,2 %