Sausio–kovo mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–kovo mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio–kovo mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 3 842,1 mln. eurų arba 7,4 proc. (263,1 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 6 proc. (174,6 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–kovo mėnesius gauta 3 066,3 mln. eurų ir tai sudaro 24,7 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės  biudžetų pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 2 945,4 mln. eurų. Tai yra 213,5 mln. eurų arba 7,8 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–kovo mėnesiais.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 1 604,8 mln. eurų pajamų. Tai yra 165,9 mln. eurų (11,5 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–kovo mėnesiais. Pajamų iš PVM augimą lėmė toliau augęs prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 1 112,2 mln. eurų. Tai 85,8 mln. eurų (8,4 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–kovo mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio.

Už visas akcizines prekes gauta 391,4 mln. eurų pajamų – 3,5 mln. eurų (0,9 proc.) daugiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų vasarį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų vasariu, augę tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių – etilo alkoholio, kaitinamojo tabako produktų, degalų (išskyrus dyzelį) – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2022 metų sausio 1 dienos bei nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 293,8 mln. eurų, tai yra 18,4 mln. eurų (6,7 proc.) daugiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių nei prieš metus avansinio pelno mokesčio įmokų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 120,9 mln. eurų, tai yra 38,9 mln. eurų (24,3 proc.) mažiau nei 2022 metų sausio–kovo mėnesiais.

Finansų ministerijos duomenimis, pirmojo ketvirčio valstybės biudžeto planas įvykdytas 129,5 proc. ir į biudžetą gauta 698,1 mln. eurų daugiau nei planuota. Viršyti visų pagrindinių mokesčių pirmojo ketvirčio planai: PVM į biudžetą gauta 425,6 mln. eurų (36,1 proc.), akcizų – 8,3 mln. eurų (2,2 proc.), GPM – 104,6 mln. eurų (23,8 proc.), pajamų iš pelno mokesčio  –  143,1 mln. eurų (94,9 proc.) daugiau nei planuota.  

Pagrindinė šių metų sausio–kovo mėnesių valstybės biudžeto plano viršijimo priežastis (483,5 mln. eurų iš 698,1 mln. eurų viršijimo) – neišsipildžiusi prielaida dėl paskutinį praėjusių metų ketvirtį Vyriausybės pradėtos taikyti mokestinės pagalbos priemonės nuo aukštų energijos kainų nukentėjusiems mokėtojams pasinaudojimo apimties. Planuojant 2023 metų biudžeto pajamas dėl šios priemonės buvo daryta prielaida, kad per pirmuosius 2023 metų mėnesius mokesčių bus surinkta mažiau, o vėlesniais mėnesiais bus pradėti pagal mokestinių paskolų sutartis atidėtų mokėjimų grąžinimai. Dėl pasikeitusių energijos kainų, mokestinės pagalbos priemonės 2023 metų I ketvirčio valstybės biudžeto pajamų surinkimui įtakos beveik neturėjo. Vertinant pajamų planą be energijos atidėjinių prielaidos, sausio–kovo mėnesiais valstybės biudžeto pajamos būtų 214,6 mln. eurų (7,5 proc.) didesnės nei planuota. Likusią plano viršijimo dalį lėmė spartesnis nei planuota pajamų iš PVM, GPM ir pelno mokesčio augimas bei didesnės nei planuota įmokos iš pelno mokesčio prie pajamų šaltinio.

2023 metų sausio–kovo mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

 

 

Valstybės biudžetas

Metinis

2023 m. planas,

mln. eurų

I ketvirčio planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m. sausio-kovo mėn.,

mln. eurų

Sausio-kovo mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano,

proc.

I ketvirčio plano vykdymas, proc.

Pajamų augimas, palyginti su

2022 m. tuo pačiu laikotarpiu,

proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

439,6

544,1

21,8%

123,8%

2,5%

Pelno mokestis

1 666,8

150,8

293,8

17,6%

194,9%

6,7%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

1 179,2

1 604,8

29,1%

136,1%

11,5%

Akcizai

1 715,8

383,2

391,4

22,8%

102,2%

0,9%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

104,3

111,2

29,9%

106,7%

12,3%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

111,2

120,9

18,9%

108,7%

-24,3%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

2 368,2

3 066,3

24,7%

129,5%

6,0%