Sausio–lapkričio mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–lapkričio mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausiolapkričio mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) gavo 15 543,6 mln. eurų arba 9 proc. (1 287,6 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 7,4 proc. (856,8 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–lapkričio mėnesius gauta 12 386,7 mln. eurų ir tai sudaro 99,9 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės biudžetų pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 11 502,6 mln. eurų. Tai yra 689,0 mln. eurų arba 6,4 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–lapkričio mėnesiais.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 5 568,6 mln. eurų pajamų. Tai yra 257,6 mln. eurų (4,9 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–lapkričio mėnesiais. Pajamų iš PVM augimą lėmė didesnis nei prieš metus prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 4 951,9 mln. eurų. Tai 491,7 mln. eurų (11,0 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–lapkričio mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo šiais metais atlikti didesni GPM permokos grąžinimai.

Už visas akcizines prekes per šių metų sausio–lapkričio mėn.  gauta 1 595,3 mln. eurų pajamų – 63,1 mln. eurų (4,1 proc.) daugiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų spalį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų spaliu, augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – kaitinamojo tabako produktų, degalų – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 436,9 mln. eurų, tai yra 123,7 mln. eurų (9,4 proc.) daugiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį.  Pažymėtina, kad daugiau nei prieš metus gauta tiek avansinio pelno mokesčio, tiek metinio pelno mokesčio įmokų.

Laikinojo solidarumo įnašo, kurio avansiniai mokėjimai už 2023 m. II ir III ketvirčius buvo numatyti rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais, iš viso gauta 161,8 mln. eurų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 884,1 mln. eurų, tai yra 167,8 mln. eurų (23,4 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–lapkričio mėnesiais.

2023 metų sausio–lapkričio mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.

sausio-lapkričio mėn.,

mln. eurų

Sausio- lapkričio mėn. pajamų dalis nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

2 427,2

97,3%

5,1%

Pelno mokestis

1 666,8

1 436,9

86,2%

9,4%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

5 568,6

101,0%

4,9%

Akcizai

1 715,8

1 595,3

93,0 %

4,1%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

474,6

127,7 %

36,4 %

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

884,1

138,4 %

23,4 %

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

12 386,7

99,9 %

7,4 %