Šalies viešosios bibliotekoms nuosekliai tęsia savo fondų atnaujinimą

0
Šalies viešosios bibliotekoms nuosekliai tęsia savo fondų atnaujinimą
Share

2024-02-09

Pernai Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos įsigijo beveik 225,4 tūkst. naujų leidinių – spaudinių, vaizdo ir garso, elektroninių bei kitų rūšių dokumentų. Viešųjų bibliotekų fondams atnaujinti buvo skirta 2,7 mln. eurų.

Kaip ir kasmet, bibliotekos daugiausiai leidinių įsigijo lietuvių kalba – 96 proc. Populiariausi pagal formą – spausdinti leidiniai (99 proc.). Pagal sritis pirmenybė teikta grožinei literatūrai, šie leidiniai sudaro 83 proc. visų viešųjų bibliotekų fondo atnaujinimų. Bibliotekos per metus sukaupė 3,9 proc. filosofijos ir sociologijos, 3,3 proc. socialinių mokslų, 2,5 proc. taikomųjų mokslų leidinių ir apie 2,9 proc. geografijos, biografijų ir istorijos dokumentų. Beveik trečdalis viešosiose bibliotekose įsigytų leidinių skirti vaikams.

Kelerių metų viešųjų bibliotekų įsigyjamų leidinių analizė atskleidžia stabilias fondų atnaujinimo tendencijas. Tai bibliotekoms leidžia priimti nuoseklius leidinių atrankos sprendimus, kokybiškai formuoti fondus, kurie patenkintų vietos bendruomenių informacinius ir kultūrinius poreikius. Ataskaitos rodo, kad 2023 metais Vilniaus, Kauno, Alytaus miestų ir Kauno bei Jurbarko rajonų savivaldybių gyventojai savo viešosiose bibliotekose turėjo didžiausią naujų leidinių pavadinimų asortimentą (daugiau kaip 1200).

Be Kultūros ministerijos skiriamo valstybės biudžeto finansavimo naujiems leidiniams, prie jų įsigijimo finansiškai prisideda ir savivaldybės. Pernai periodinių leidinių prenumeratai jos skyrė daugiau kaip 674,5 tūkst. eurų. Ataskaitose viešosios bibliotekos pažymėjo, kad penktadalis savivaldybių skyrė lėšų ne tik periodikos prenumeratai, bet ir papildomai knygoms įsigyti (skirta beveik 114 tūkst. eurų). Savivaldybėms rekomenduojama artimiausiais metais išlaikyti ir pagal galimybes didinti periodiniams leidiniams skiriamo finansavimo lėšų apimtis. Taip šalies gyventojams bus didinamos galimybės gauti objektyvią ir aktualią spaudos informaciją, kritiškai įvertinti įvairios politinės ir ideologinės orientacijos viešosios informacijos šaltinių naujienas, atsakingai dalyvauti politiniame ir pilietiniame gyvenime.

Kultūros ministerija, vykdydama įsipareigojimus didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje, užtikrinti sąlygas gyventojams ugdyti kultūrines kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą, teisėtai naudojantis autorių teisių saugomais kūriniais bibliotekose, 2024 metais skyrė 288 tūkst. eurų daugiau lėšų naujiems dokumentams viešosiose bibliotekose įsigyti – iš viso 3 mln. eurų. Tai leis sustiprinti viešųjų bibliotekų pajėgumus ir sudarys sąlygas sistemingai skatinti skaitymą, ugdyti gyventojų įvairiapusį raštingumą, prisidėti prie atviros, empatiškos ir pilietiškos visuomenės kūrimo.

Eriko Ovčarenko / BNS nuotrauka