Revizuojant VST turtą aptikta nesunaikintų, narkotikų gamyboje naudojamų cheminių medžiagų – kreiptasi į Generalinę prokuratūrą

0
Revizuojant VST turtą aptikta nesunaikintų, narkotikų gamyboje naudojamų cheminių medžiagų – kreiptasi į Generalinę prokuratūrą
Share

Revizuojant Viešojo saugumo tarnybos turtą ir pastatus Kauno padalinyje aptiktas didelis kiekis neaiškios kilmės cheminių medžiagų.

Viešojo saugumo tarnybos vado pavaduotojas, atliekantis Tarnybos vado funkcijas Arūnas Paulauskas informavo Vidaus reikalų ministeriją, kad išsiaiškinus pirmines chemikalų atsiradimo aplinkybes, nustatyta, jog šias chemines medžiagas dar 2000 m. Kauno prokuratūra perdavė saugoti ir vėliau sunaikinti.

Cheminės medžiagos buvo atvežtos kaip daiktiniai įrodymai, tiriant bylą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis. Šio ikiteisminio tyrimo metu atliekant kratas buvo paimti įvairūs narkotikų gamyboje naudojami cheminiai reagentai, laboratoriniai įrenginiai, indai, kurie buvo saugomi  tuometinio VRM 1-ojo pulko (dabar – VST Kauno padalinys) patalpose. Išnagrinėjus bylą jie turėjo būti sunaikinti.

Nors yra medžiagų sunaikinimo aktas – medžiagos nesunaikintos iki šiol.

Pirmąkart jos buvo aptiktos 2019 m. sausio 16 d.  apžiūrint VST Kauno padalinio statinius. Šių metų birželio mėnesį revizuojant visą VST turtą aptikta, kad įvairūs cheminiai reagentai, laboratoriniai įrenginiai, indai paimti ikiteisminio tyrimo medžiagoje tebelaikomi VST sandėlyje.

VST  kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama  pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 300 str. 3 d. ir 228 str. 1 d., nustatyti atsakingus asmenis bei užtikrinti, kad medžiagos būtų išgabentos iš Tarnybos teritorijos ir sunaikintos.

Pasak laikinojo VST vado  Arūno Paulausko, revizavus visą VST turtą, nustatyta, kad tarnyba disponuoja 42 tūkts. kvadratinių metrų patalpų, iš kurių daugiau nei 50 proc. prastos arba avarinės būklės.

Taip pat aptiktas nenaudojamas turistinis kemperis, kuris įformintas kaip vadavietė bei tarnybinis butas Palangoje, kurio naudojimo tvarka nėra tinkamai patvirtinta.

Įvertinus VST veiklos efektyvumą, matomi akivaizdūs darbo organizavimo ir efektyvaus turto valdymo trūkumai, administracinių gebėjimų stoka, modernių informacinių technologijų ir kitų darbo organizavimo įrankių trūkumas.

VST funkcijų peržiūra parodė, kad unikalių funkcijų VST neatlieka, visos tarnybos vykdomos funkcijos yra dubliuojamos kitų Lietuvos statutinių institucijų. Daugiausia, net šešias VST vykdomas funkcijas atlieka Lietuvos policija.

Tarnyboje yra ir kitų problemų – neužimta net 30 proc. pareigybių, ilgus metus nebuvo sprendžiamas naujų pareigūnų pritraukimo ir paruošimo klausimas. Naujausia VST darbuotojų apklausa, kurioje dalyvavo net 61 proc. VST pareigūnų, parodė, jog VST yra mažiausias pasitenkinimas darbu, lyginant su kitomis statutinėmis tarnybomis.  

Vyriausybė neseniai pritarė Viešojo saugumo tarnybos integravimui į Lietuvos policiją. Siūlymas parengtas po išsamios situacijos analizės ir konsultacijų su viešojo ir nacionalinio saugumo ekspertais. Tiek funkcijų peržiūra, tiek tarnybos efektyvumo vertinimas, tarnybos turto revizija bei VST darbuotojų apklausa atskleidė, jog tarnybai būtini pokyčiai.