Pristatytas tyrimas analizuoja Lietuvos muziejų prieinamumą žmonėms su negalia

0
Pristatytas tyrimas analizuoja Lietuvos muziejų prieinamumą žmonėms su negalia
Share

Šiandien pristatyti Kultūros ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Muziejai žmogaus gerovei“  rezultatai ir rekomendacijos dėl Lietuvos muziejų paslaugų, skirtų žmonėms su negalia, sistemos kūrimo, tobulinimo ir plėtros galimybių.

Tyrimo metu atlikta tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse (Jungtinė Karalystė, JAV, Italija, Švedija) parengtos metodinės medžiagos, skirtos kultūros paslaugų prieinamumui didinti asmenims su negalia, analizė, Lietuvos muziejų (nacionalinių, valstybinių, savivaldybių) prieinamumo žmonėms su negalia vertinimas. Taip pat identifikuotos žmonių su negalia patirtys, požiūris į Lietuvos muziejų prieinamumą, įvertinta Lietuvos muziejų darbuotojų, švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų specialistų bei žmones su negalia vienijančių organizacijų atstovų patirtis, požiūris, poreikiai ir lūkesčiai.

Metodinės medžiagos, susijusios su kultūros įstaigų prieinamumu asmenims su negalia, analizė parodė, kad Lietuvoje parengta visa įstatyminė bazė, reglamentuojanti muziejų pritaikymą negalią turintiems asmenims. Atlikta nemažai tyrimų bei sukurta puikių vadovų muziejams, pateikiančių rekomendacijas, kaip pritaikyti muziejus asmenims su negalia. Vis dėlto tyrimas atskleidė, kad trūksta vienodo dokumento, kuris aptartų įvairius kultūros įstaigos prieinamumo didinimo aspektus, juos konkretizuodamas pagal skirtingas negalios formas.

Kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatų analizė leido įvertinti esamą Lietuvos muziejų prieinamumo asmenims su negalia situaciją, Lietuvos muziejų darbuotojų ir lankytojų, turinčių negalią, požiūrį į muziejų fizinės ir informacinės (turinio) infrastruktūros prieinamumą, jų lūkesčius, identifikuoti pagrindines muziejų prieinamumo asmenims su negalia didinimo kryptis ir galimas naudoti priemones.

Tyrimo rezultatais ir rekomendacijomis bus vadovaujamasi formuojant kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos politikos nuostatas dėl Lietuvos muziejų funkcijų ir veiklos organizavimo, siekiant užtikrinti žmonių su negalia socialinių ir kultūrinių poreikių tenkinimą ir sudaryti šiems žmonėms galimybes visavertiškai dalyvauti kultūroje bei naudotis kultūros paslaugomis.

Tyrimą „Muziejai žmogaus gerovei“ Kultūros ministerijos užsakymu atliko UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bei VšĮ Socialinių inovacijų institutas.

Tyrimo medžiaga kartu su detaliomis rekomendacijomis pateikta Kultūros ministerijos svetainėje.

Žygimanto Gedvilos / BNS nuotrauka