Pristatyta Kovos su prekyba žmonėmis situacija

0
Pristatyta Kovos su prekyba žmonėmis situacija
Share

Vyriausybės pasitarime pristatyta Vidaus reikalų ministerijos parengta praėjusių metų kovos su prekyba žmonėmis situacija, pateikti siūlymai, kaip mažinti rizikas ir efektyviau kovoti su prekybos žmonėmis atvejais. 

Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, svarbu, kad valstybės institucijų bei organizacijų kovos su prekyba žmonėmis prevencinės pastangos apsaugotų šalyje ir užsienyje gyvenančius bei dirbančius Lietuvos piliečius, o patys žmonės būtų budrūs ir mokėtų atpažinti šiuos nusikaltimus dar prieš į juos įsitraukiant. 

„Deja, bet grėsmės egzistuoja, situacija išlieka labai panaši, kaip ir ankstesniais metais. Tikimės, kad šiuo metu atnaujinama Europos Sąjungos direktyva dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, kurioje numatytos konkrečios kovos su nusikaltimais elektroninėje erdvėje prienonės, atneš permainų ir nacionaliniu lygmeniu, pavyks efektyviau nustayti ir ištirti šio pobūdžio nusikaltimus interneto erdvėje”, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
 
Lietuvoje 2023 m. dėl prekybos žmonėmis buvo vykdomi 27 ikiteisminiai tyrimai, iš jų – 13 naujų (2022 m. – 12). Daugiausia tyrimų buvo pradėta dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, kiek mažiau – dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, nusikalstamoms veikoms, vaiko pirkimui. 

Daugiau nei pusėje pradėtų ikiteisminių tyrimų tikslo šalimi buvo Lietuva. Kitos šalys, kuriose buvo išnaudojami Lietuvos Respublikos asmenys: Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija ir Vokietija. 

2023 m. nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pripažinta 15 asmenų (3 moterys ir 12 vyrų). Didžioji dalis – Lietuvos piliečiai, dvigubai mažiau – trečiųjų šalių piliečiai: Ukrainos, Venesuelos, Kirgizijos ir Uzbekijos (pastarieji nukentėję nuo prekybos žmonėmis darbui nežmoniškomis ir į vergiją panašiomis sąlygomis vairuojant vilkikus).

Pagrindinės tapimo auka priežastys – aukos atžvilgiu panaudota apgaulė ir/arba pasinaudojimas jos pažeidžiamumu. 

2023 m. Lietuvos pirmosios instancijos teismuose buvo baigtos nagrinėti 5 su šiuo nusikaltimu susijusios baudžiamosios bylos, nuteisti 23 asmenys (2 moterys ir 21 vyras), visi – Lietuvos Respublikos piliečiai.

Ataskaitoje pažymima, kad 2023 m. kompleksinė pagalba buvo suteikta 280 nukentėjusių ar galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenų. Tokių asmenų skaičius auga. 

Pastebima, kad temai skirtos datos, tokios, kaip Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena (spalio 18 d.), sutelkia ir skatina institucijas bei organizacijas tikslingai planuoti prevencinę veiklą, bendradarbiauti organizauojant įvairias prevencines ir švietimo veiklas bei renginius ir taip plačiau paskleisti infromaciją apie rizikas bei pagalbą aukoms.

Taip pat, siekiant užtikrinti Lietuvos kovos su prekyba žmonėmis pažangą siūloma:
• Stiprinti visapusišką tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
• Organizuoti mokymus, kaip padėti atpažinti ir apsaugoti prekybos žmonėmis aukas. 
• Įgyvendinant Gyvenimo įgūdžių programą ugdymo įstaigose, organizuoti švietimo veiklas, skirtas mokiniams apie prekybos žmonėmis pavojus. 
• Raginti savivaldybes sudaryti Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijas, numatyti vietas nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis aukų apgyvendinimui.
• Skatinti savivaldybes pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su šioje srityje aktyviai veiklas vykdančiomis  nevyriausybinėmis organizacijomis.