Poreikis „Lifosa“ laikinajam administratoriui išlieka – bus skelbiama nauja atranka

0
Poreikis „Lifosa“ laikinajam administratoriui išlieka – bus skelbiama nauja atranka
Share

Gegužę baigiantis vienerių metų sutarčiai su dabartiniu Kėdainių fosforo trąšų gamyklos AB „Lifosa“ laikinuoju administratoriumi, Finansų ministerija iš Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) gavo raštą, kuriame teigiama, kad įmonei administravimas yra būtinas. Remdamasi minėtu raštu dėl laikinojo administratoriaus poreikio, ministerija kreipsis į Valdymo koordinavimo centrą (VKC) dėl naujos laikinojo administratoriaus atrankos inicijavimo. 

AB „Lifosa“ išlieka su sankcionuotais asmenimis susijusių įmonių sąraše, administratorius bus skiriamas siekiant ir toliau užtikrinti tarptautinių sankcijų laikymąsi bendrovės veikloje bei išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kt. svarbių padarinių visuomenei ir valstybei. Administratorius privalės užtikrinti, kad iš įmonės vykdomų sandorių tiesioginės ar netiesioginės naudos negautų subjektai, kuriems taikomos sankcijos, pasirenkant atitinkamas priemones ir įrankius rizikai sankcijų pažeidimo srityje suvaldyti.

Numatoma, kad pats AB „Lifosa“ administravimo modelis iš esmės nesikeis.  Bendrovės valdymo organai ir toliau vykdys savo funkcijas ir priims sprendimus, tačiau atitinkamiems įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos ir vadovo sprendimams ir toliau bus reikalingas išankstinis rašytinis laikinojo administratoriaus pritarimas. 

Įvertinus pastarųjų metų bendrovės administravimą pastebima, kad administravimo procesas gali būti optimizuojamas. Per 10 administravimo mėnesių bendrovė dabartiniam laikinajam administratoriui UAB „Finance Guru“ pateikė tvirtinti daugiau nei 1 700 prašymų, tarp kurių ir – kasdieninės veiklos vadovo sprendimai, susiję su administracinių ir personalo valdymo funkcijų atlikimu, įmonės veiklos licencijų ir leidimų gavimu, mokesčių mokėjimu ir pan.  

Todėl tam tikriems atvejams, susijusiems su kasdiene įmone veikla, laikinojo administratoriaus pritarimo nereikės vadovo sprendimams personalo valdymo srityje, mokesčių, akcizų, įmokų, delspinigių, valstybės rinkliavų ir kitų mokėjimų sumokėjimui, licencijų ir leidimų gavimui, mokėjimams pagal įsiteisėjusius vykdomuosius dokumentus, atsiskaitymams pagal įmonės sudarytas ir laikinojo administratoriaus jau patvirtintas sutartis ir pan. 

Kas mėnesį laikinasis administratorius privalės Finansų ministerijai teikti savo veiklos ataskaitas. 

Skelbiant naują laikinojo administratoriaus atranką ypatingas dėmesys bus kreipiamas į kandidatų kvalifikaciją ir patirtį, susijusią su pinigų plovimo prevencija bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimu. Be įprastų asmens nepriekaištingos reputacijos, interesų konfliktų nebuvimo reikalavimų bus vertinamos kandidatų išsilavinimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinės veiklos ir darbo pobūdis bei trukmė, ir kiti veiksniai, kurie gali turėti  įtakos administravimo veiklos vykdymui.

Laikinasis administratorius atrankos metu turėtų pademonstruoti savo matymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo bendrovės veiklos modelio bei proceso, nustatant bei suvaldant su sankcijų taikymu susijusią riziką ir užkertant kelią sankcijų pažeidimams, tuo pačiu turėtų turėti įmonių valdymo kompetencijų bei praktinės patirties. 

Konkretūs reikalavimai, pagrindžiantys kandidatų kvalifikaciją ir patirtį pinigų plovimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo veikloje, bei pagrindžiantys dokumentai bus nustatyti VKC skelbiamos atrankos dokumentuose.

Dabartinio laikinojo administratoriaus UAB „Finance Guru“ paskyrimo terminas baigiasi gegužės 23 d.