Patikslinta išimties tvarka suteiktos LR pilietybės netekimo tvarka ir terminai

0
Patikslinta išimties tvarka suteiktos LR pilietybės netekimo tvarka ir terminai
Share

Vyriausybė pritarė nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimams, kuriais aiškiai nustatoma dokumentų dėl suteiktos išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo rengimo tvarka ir terminai.

„Lietuvos Respublikos pilietybė išimties tvarka suteikiama už ypatingus nuopelnus. Jeigu ją gavęs pilietis savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos Respublikos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių ar jos sąjungininkų interesams, pilietybės netekimo procesas turi vykti sklandžiai ir aiškiai“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vidaus reikalų ministras, gavęs informaciją iš kompetentingų valstybės institucijų apie asmenį, įgijusį Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka, paveda Migracijos departamentui parengti dokumentus.

Migracijos departamentas turės kreiptis į Valstybės saugumo departamentą ir Užsienio reikalų ministeriją dėl reikiamos informacijos gavimo, o gavęs informaciją iš šių institucijų, Migracijos departamentas dokumentus turės parengti ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Gavęs Migracijos departamento parengtus dokumentus, vidaus reikalų ministras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kreipiasi į Respublikos Prezidentą dėl sprendimo dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo priėmimo.

Nutarimo pakeitimo projekte taip pat nustatoma užsienio valstybėje išduotų dokumentų tikrumo, autentiškumo, vientisumo patikrinimo procedūra, kurią privalės atlikti Migracijos departamentas.

Asmuo ar institucija, verčianti dokumentus, surašytus ne lietuvių kalba, į lietuvių kalbą, turi pateikti dokumentą, paliudijantį tokios teisės turėjimą.

Taip pat supaprastinama dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarka.

Nutarimo pakeitimo projekte nustatoma, kad užpildžius prašymą per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS), asmuo turi atvykti per 4 mėnesius į Migracijos departamentą ar konsulinę įstaigą ir pateikti dokumentų originalus. Neatvykus per nustatytą terminą, prašymas laikomas negaliojančiu.

Taip pat nustatoma, kad asmeniui iki 2 metų amžiaus atvykti nereikia, kai teikiamas prašymas dėl teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba lietuvių kilmės pažymėjimo.