Paskirta nauja Lietuvos energetikos agentūros vadovė

0
Paskirta nauja Lietuvos energetikos agentūros vadovė
Share

2024-05-02

Energetikos ministras Dainius Kreivys paskyrė naują Lietuvos energetikos agentūros vadovę – ja tapo Agnė Bagočiutė, kuri nuo 2023 m. liepos laikinai vadovavo agentūrai, o nuo 2021 m. dirbo agentūros patarėjos pareigose.

„Pastarieji metai Lietuvos energetikai buvo didelių iššūkių ir pokyčių metas. Siekiant sudaryti galimybes Lietuvoje formuoti duomenimis ir analize grįstą energetikos politiką, būtina sukurti stiprų bei lyderiaujantį energetikos kompetencijų centrą. Panaudosiu savo sukauptą patirtį ir įgytas kompetencijas bei žinias, kryptingai siekiant pagrindinio tikslo – sukurti stiprų ir lyderiaujantį energetikos kompetencijų centrą, savo pasiektais rezultatais žinomą ne tik Lietuvoje, bet ir regione bei Europos Sąjungoje,“ – sakė naujoji Lietuvos energetikos agentūros vadovė.
Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos ir kraštotvarkos magistrė A. Bagočiutė taip pat yra baigusi Europos ekonomikos studijų programą Pietų Danijos (Odensė) universitete, dalyvavusi stažuotėse mokslo ir studijų institucijose Vokietijoje, Izraelyje ir kt.

A. Bagočiutė turi didelę darbo patirtį finansų ir energetikos institucijose bei valstybės valdomų įmonių kolegialiuose valdymo organuose. Anksčiau ji daug metų dirbo Finansų ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo departamente, Finansų ministerijos vyriausiąja patarėja ir finansų viceministre, yra dirbusi Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadove, taip pat – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamente, buvo VĮ „Turto bankas“ valdybos pirmininkė ir valdybos narė, UAB „Lietuvos energija“ (dabar – „Ignitis“) Stebėtojų tarybos, Skyrimo ir atlygio komiteto bei Lietuvos energijos paramos fondo tarybos narė, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ Stebėtojų tarybos pirmininkė, Geografijos instituto (dabar – Lietuvos socialinių tyrimų centras) Regioninės geografijos sektoriaus inžinierė.

Naujoji vadovė sukaupusi daug patirties rengti ir įgyvendinti įvairaus lygio ir laikotarpių strateginio planavimo dokumentus, tarp jų – ES fondų lėšų panaudojimo ir valstybės valdomų įmonių. Nuo 2004 m. vadovavo įvairaus dydžio komandoms, yra viena iš ES fondų valdymo ir kontrolės sistemos, įskaitant rizikos valdymą, Lietuvoje kūrėjų ir dvylika metų buvo viena iš atsakingų už jos koordinavimą bei veiklos priežiūrą.

Lietuvos energetikos agentūra įkurta 2019 m., sujungus dvi valstybės įmones – Energetikos agentūrą ir Lietuvos naftos produktų agentūrą. Agentūra atsakinga už energetikos sektoriaus duomenų rinkimą ir analizę, energetinio efektyvumo skatinimą, jūrinio vėjo elektrinių projektą Baltijos jūroje, taip pat už valstybės naftos produktų atsargų kaupimą. Agentūra įsteigta įvertinus Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Airija, Švedija, Danija, Suomija gerąją patirtį – šiose šalyse veikia panašios analitinės institucijos.