Paskelbtas antrasis jūrinio vėjo elektrinių parko konkursas

0
Paskelbtas antrasis jūrinio vėjo elektrinių parko konkursas
Share

2024-01-15

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė antrąjį konkursą atrinkti vystytojui, kuris Baltijos jūroje plėtotų 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parką. Konkurso dalyviai prašymus ir dokumentus VERT turi pateikti iki 2024 m. balandžio 14 d. 

„Lietuva sparčiai auginasi vietinę elektros generaciją – elektros gamyba per paskutiniuosius keletą metų augo nuo 30 iki beveik 50 proc. Planuojami du jūrinio vėjo elektrinių parkai užtikrins pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos suvartojimo ir leis savarankiškai apsirūpinti elektros energija iš vietinių šaltinių bei panaikinti priklausomybę nuo elektros energijos importo. Tai strateginiai Lietuvos tikslai, nuo kurių priklauso tiek šalies nacionalinis saugumas, tiek žmonių pasitikėjimas valstybe, tiek energetinių išteklių kaina mūsų gyventojams bei mūsų eksportuojančio verslo tarptautinis konkurencingumas“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.  

Pasak D. Kreivio, tai kaip svarbu elektrą gamintis patiems parodė ir sausio 5 dienos elektros kainų šuolis, todėl ir toliau nuosekliai Energetikos ministerija deda pastangas, kad elektros kainos mūsų gyventojams būtų prieinamos. 

Antrojo jūrinio vėjo elektrinių parko konkurso sąlygose numatyta, kad vystytojas galės siūlyti vystyti parką tiek be valstybės paramos, tiek su ja, taip pat konkuruoti dėl prašomos paramos dydžio – visam arba tik daliai pagaminto elektros energijos kiekio. Europos Komisija yra patvirtinusi 193 mln. eurų galimos valstybės paramos schemą. VERT jau yra nustatęs didžiausią ir mažiausią kainą, už kurią vystytojas įsipareigotų parduoti pagamintą elektrą rinkoje. 

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet savivaldybių, besiribojančių su jūrine teritorija, bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų. 

Parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136 km2. Nuo kranto jis bus nutolęs apie 30 kilometrų. 

Antrajam jūrinio vėjo elektrinių parko konkursui Energetikos ministerija organizuoja parengiamųjų darbų atlikimą. Jau yra patvirtintas jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos objektų plėtrai, vystymo planas, rengiamas numatomų plėtoti vėjo elektrinių prijungimo prie sausumos tinklų vystymo planas, patvirtinta jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, taip pat jūrinėje teritorijoje, skirtoje vėjo elektrinių parko plėtrai, atlikti jūros dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai bei išmatuotas vėjo greitis ir kiti hidrometeorologiniai parametrai. 

Lietuvai siekiant mažinti priklausomybę nuo elektros importo ir iki 2030-ųjų visiškai apsirūpinti vietine elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių, Energetikos ministerija planuoja du bendros 1,4 GW galios jūrinio vėjo elektrinių parkus Lietuvos Baltijos jūroje. Per metus šie parkai galėtų pagaminti apie 6 TWh žaliosios elektros energijos – maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio. 

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui Nr. 03-004-P-0001