Pasiektas sutarimas dėl 2024 m. Europos Sąjungos biudžeto: Lietuvą pasieks 2,7 milijardai eurų

0
Pasiektas sutarimas dėl 2024 m. Europos Sąjungos biudžeto: Lietuvą pasieks 2,7 milijardai eurų
Share

Po intensyvių derybų, lapkričio 11 d. Europos Parlamentas (EP) ir Europos Sąjungos (ES) Taryba pasiekė sutarimą dėl 2024 metų. ES biudžeto. Kitų metų Bendrijos biudžeto mokėjimų asignavimai viršys 142 milijardus eurų. Lietuva iš ES biudžeto kitąmet gaus apie 2,7 milijardus eurų, o šalies įmoka į bendrą biudžetą sieks beveik 687 milijonus eurų.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė palankiai įvertino galutinį EP ir Tarybos susitarimą, kuriame atsispindi svarbiausi Lietuvos prioritetai.

„Derybose Lietuvai buvo svarbu užtikrinti ne tik pakankamas lėšas sanglaudos politikai ir žemės ūkiui, bet ir humanitarinę paramą Ukrainai. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvos, kartu su kitomis bendramintėmis šalimis, pastangomis galutiniame kitų metų ES biudžete atsirado apčiuopiama paramos suma Ukrainai. Be to, pavyko susiderėti dėl papildomų lėšų kariniam mobilumui, transporto infrastruktūrai ir Rytų partnerystės šalims, visų pirma – Moldovai“, – teigia finansų ministrė G. Skaistė.

2024 m. Lietuvos biudžete iš ES biudžeto gaunamos lėšos turėtų sudaryti apie 2,7 mlrd. eurų. Daugiausia ES lėšų planuojama gauti iš sanglaudos politikos fondų – 0,7 mlrd. eurų. Ignalinos AE uždarymo programai numatyta 151,9 mln. eurų, žemės ūkiui – 0,9 mlrd. eurų. Lietuvos įmoka į ES biudžetą turėtų siekti 686,9 mln. eurų.

Kitąmet ES biudžeto įsipareigojimai sieks 189,39 mlrd. eurų, o mokėjimai sudarys 142,63 mlrd. eurų. Kaip įprastai ES biudžete didžiausia finansavimo dalis paskirstyta pagrindinėms sritims –sanglaudos politikai (64,7 mlrd. eurų) ir žemės ūkiui (57,34 mlrd. eurų). Didelį dėmesį 2024 m. ES biudžete numatyta skirti programoms, kurios prisideda prie vidaus rinkos, inovacijų ir skaitmeninio perėjimo (21,49 mlrd. eurų), veikloms skirtoms ES kaimynystės ir išorės veiksmų srityse (16,23 mlrd. eurų).

Iš derybų metu papildomos humanitarinei pagalbai numatytos sumos (+250 mln. eurų, lyginant su pradiniu Europos Komisijos siūlymu) bus finansuojami ne tik Ukrainos, bet ir Artimųjų Rytų regiono poreikiai. Taip pat galutiniame sutarime 50 mln. eurų padidinta suma Rytų partnerystei (visų pirma Moldovai), 30 mln. eurų Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Coonecting Europe Facility, CEF) transporto daliai, 10 mln. eurų karinio mobilumo projektams.

Šiemet derybos – išskirtinės, nes vyko 2021-2027 m. ES daugiametės finansinės programos (DFP) vidurio laikotarpio peržiūros kontekste, todėl ES institucijos kartu su sutarimu dėl kitų metų ES biudžeto susitarė, kad DFP peržiūros rezultatai, kai tik dėl jų bus susitarta ES vadovų lygiu, nedelsiant į 2024 m. biudžetą bus perkelti pagal taisomojo biudžeto procedūrą.