Parengta jūrinio vėjo parkų infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

0
Parengta jūrinio vėjo parkų infrastruktūros vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita
Share

Lietuvai ruošiantis skelbti antrąjį 700 MW jūrinio vėjo parko konkursą vystytojui atrinkti, Energetikos ministerija informuoja apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai (SPAV) vertinimo ataskaitą. 

Susipažinti su vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita bei šiems dokumentams teikti pasiūlymus galima nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS, Energetikos ministerijos interneto svetainėje ir buveinėje. 

Viešas susirinkimas, kurio metu suinteresuotos grupės bus supažindintos su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, vyks 2023 m. gruodžio 15 d. 12 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patalpose (Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius), 213 kab. Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė vaizdo transliacija internetu. 

Valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu siekiama nustatyti teritorijas, reikalingas jūrinio vėjo parkų prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sausumoje jungtims ir susijusiai infrastruktūrai. Taip pat užtikrinti elektros energijos, pagamintos jūrinio vėjo parkuose perdavimo į elektros perdavimo tinklą sausumoje galimybes, siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo.

Energetikos ministerijos užsakymu vystymo plano parengė įmonė ,,Ardynas”, o SPAV ataskaitą – įmonė ,,Ardynas” ir VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas. 

Lietuvai siekiant mažinti priklausomybę nuo elektros importo ir iki 2030-ųjų visiškai apsirūpinti vietine elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių, Energetikos ministerija planuoja du bendros 1,4 GW galios jūrinio vėjo parkus Lietuvos Baltijos jūroje. Per metus šie parkai galėtų pagaminti apie 6 TWh žaliosios elektros energijos – maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio.

Antrasis jūrinio vėjo parko konkursas bus skelbiamas 2024 m. sausio 15 dieną. Pagal konkurso sąlygas, vystytojas galės siūlyti vystyti parką tiek be valstybės paramos, tiek su ja, taip pat konkuruoti dėl prašomos paramos dydžio – visam arba tik daliai pagaminto energijos kiekio. Europos Komisija taip pat yra patvirtinusi galimos valstybės paramos schemą. VERT jau yra nustatęs didžiausią ir mažiausią kainą, už kurią vystytojas įsipareigotų parduoti pagamintą elektrą rinkoje.

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet šalia parko esančių savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

Parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136 km2. Nuo kranto jis bus nutolęs apie 30 kilometrų.

Antrajam jūrinio vėjo elektrinių parko konkursui Energetikos ministerija organizuoja parengiamųjų darbų atlikimą. Jau yra patvirtintas jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos objektų plėtrai, vystymo planas, rengiamas numatomų plėtoti vėjo elektrinių prijungimo prie sausumos tinklų vystymo planas, patvirtinta jūrinio vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, taip pat jūrinėje teritorijoje, skirtoje vėjo elektrinių parko plėtrai, atlikti dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai bei išmatuotas vėjo greitis ir kiti hidrometeorologiniai parametrai.

 

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui Nr. 03-004-P-0001