Neformaliame energetikos ministrų susitikime aptarti energetikos infrastruktūros plėtros klausimai

0
Neformaliame energetikos ministrų susitikime aptarti energetikos infrastruktūros plėtros klausimai
Share

Energetikos ministras Dainius Kreivys balandžio 15–16 d. dalyvavo Briuselyje, Belgijoje, vykusiame neformaliame Europos Sąjungos (ES) energetikos ministrų tarybos posėdyje. 

Susitikimo metu ministrai aptarė vieną iš ES Tarybai pirmininkaujančios Belgijos prioritetų – tvarios energetikos infrastruktūros plėtojimą ir šiuo metu kylančius iššūkius. Siekiant Europos energetinės nepriklausomybės ir bendrų energijos ir klimato tikslų, būtina didinti ES elektros tinklų infrastruktūros pajėgumus, lankstumą ir atsparumą. Ministrų susitikime taip pat dalyvavo Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka, kuris pristatė situaciją Ukrainos energetikos sektoriuje po paskutinių Rusijos atakų. 

„Jei norime turėti energetikos tinklą, kuris iš tiesų atitiktų rytojaus poreikius, reikia ilgalaikio strateginio planavimo. Labai svarbu optimizuoti ir bendrai planuoti tiek elektros, tiek vandenilio infrastruktūrą, taip pat energetikos sistemos balansavimo ir lankstumo poreikius. Taip pat turime modeliuoti visos ES energetikos sistemos poreikius ne dešimčiai metų, kaip yra dabar, o ilgesniam laikotarpiui į ateitį, – diskusijos metu sakė ministras. – Kai matysime bendrą ES vaizdą, galėsime užtikrinti, kad kiekvienas regionas vystytųsi tinkamu tempu ir turėtų galimybę gauti reikiamą finansavimą ir išteklius, ypač kai įgyvendinami projektai neš bendrą naudą visos Europos dekarbonizacijos pastangoms.“

Susitikimo metu taip pat daug dėmesio skirta kritinių energetikos infrastruktūros objektų apsaugai, investicijų į infrastruktūrą poreikiams, galimiems finansavimo šaltiniams ir rizikos mažinimui, energetikos infrastruktūros plėtros spartinimui standartizuojant tinklų komponentų specifikacijas ir greitinant leidimų išdavimo procesus. 

„Energetikos infrastruktūros objektų apsaugos stiprinimas – kitas neatidėliotinas klausimas. Turime skubiai įgyvendinti papildomas fizinės ir kibernetinės apsaugos priemones, taip pat ir bendradarbiaujant su NATO ir nacionalinėmis karinėmis pajėgomis. Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios yra daugiau nei akivaizdu, kad energetikos sektorius yra priešo taikiklyje, o atakų pasekmės gali būti labai skaudžios“, – kalbėjo Lietuvos energetikos ministras. 

Ukrainos energetikos ministras Hermanas Haluščenka susirinkime pristatė itin plataus masto Rusijos atakų, nukreiptų į Ukrainos energijos gamybos ir perdavimo infrastruktūrą, pasekmes. Jei Ukrainai nepavyks atstatyti energijos generacijos pajėgumų, kitą žiemą nebus įmanoma užtikrinti energijos dideliam skaičiui žmonių. 

„Lietuva palaikys Ukrainą iki pergalės, padėsime visomis įmanomomis priemonėmis. Jau esame pasiruošę perduoti Ukrainai įrangos, kuri padės atstatyti bent dalį sunaikintos infrastruktūros“, – sakė Dainius Kreivys. 

Lietuvos energetikos ministras, kartu su dar 22 ES ministrais, atsinaujinančių išteklių pramonės atstovais ir Europos Komisija susitikimo paraštėse pasirašė deklaraciją, kurioje sutariama imtis bendrų veiksmų stiprinant ES saulės energijos pramonę ir vietines tiekimo grandines – Europos Saulės Chartiją.