Nacionaliniai ir valstybiniai muziejai kviečiami teikti paraiškas pagal naują jų veiklos finansavimo modelį

0
Nacionaliniai ir valstybiniai muziejai kviečiami teikti paraiškas pagal naują jų veiklos finansavimo modelį
Share

Kultūros ministras patvirtino Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos aprašą, kuriuo nustatomas naujas Kultūros ministerijai pavaldžių nacionalinių ir valstybinių muziejų konkursinio projektinio finansavimo modelis.

Iki šių metų spalio 16 d. muziejai kviečiami teikti paraiškas finansavimui 2024 m. gauti pagal tris veiklos sritis: kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas; muziejinių vertybių tyrimai, konservavimas ir restauravimas; kultūros ir meno sklaida.

Šiemet įsigaliojus naujai Muziejų įstatymo redakcijai, Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai nuo 2024 m. nebegali pretenduoti į Lietuvos kultūros tarybos administruojamą projektinį finansavimą. Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano tikslas – skatinti aukštos kokybės muziejų teikiamų paslaugų sukūrimą, didinti jų prieinamumą įvairioms visuomenėms grupėms, sudaryti sąlygas lankytojų istorinio ir kultūrinio pažinimo gebėjimų ugdymui, didinti Lietuvos muziejų rinkinių žinomumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Paraiškas ir kitus tvarkos apraše nurodytus dokumentus muziejai Kultūros ministerijai turi pateikti elektronine forma. Po vieną paraišką muziejai teikia kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo ir muziejinių vertybių tyrimų, konservavimo ir restauravimo projektams. Kultūros ir meno sklaidos srities projektams teikiamos atskiros paraiškos, oficialiame muziejaus rašte jas išvardinant prioriteto tvarka.

Gintarės Grigėnaitės nuotrauka