Sausio–gegužės mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio–gegužės mėnesių valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2023 metų sausio–gegužės mėnesiais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai gavo 6 634,7 mln. eurų arba 6,3 proc. (393,6 mln. eurų) daugiau pajamų nei 2022 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 4,9 proc. (246,8 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio–gegužės mėnesius gauta 5 259,4 mln. eurų ir tai sudaro 42,4 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuotos valstybės  biudžeto pajamos 2023 metams – 12 400,2 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 4 816,3 mln. eurų. Tai yra 215,6 mln. eurų arba 4,7 proc. daugiau nei 2022 metų sausio–gegužės mėnesiais.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 2 619,1 mln. eurų pajamų. Tai yra 170,5 mln. eurų (7 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–gegužės mėnesiais. Pajamų iš PVM augimą lėmė didesnis nei prieš metus prekių ir paslaugų, apmokestinamų PVM, vartojimas.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 2 133,2 mln. eurų. Tai 132,2 mln. eurų (6,6 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–gegužės mėnesiais dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio. Taip pat pajamų iš GPM surinkimui įtakos turėjo didesni bei sparčiau atliekami GPM permokos grąžinimai.

Už visas akcizines prekes gauta 672,3 mln. eurų pajamų – 10 mln. eurų (1,5 proc.) daugiau nei 2022 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2022 metų gruodį-2023 metų balandį, palyginti su 2021 metų gruodžiu-2022 metų balandžiu, augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – kaitinamojo tabako produktų, degalų (išskyrus dyzelinius) – pardavimai didmeninėje rinkoje. Taip pat pajamų iš akcizų surinkimui įtakos turėjo nuo 2022 metų sausio 1 dienos bei nuo 2023 metų sausio 1 dienos padidinti akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 308,7 mln. eurų, tai yra 20,3 mln. eurų (7 proc.) daugiau nei 2022 metais per tą patį laikotarpį dėl didesnių nei prieš metus avansinio pelno mokesčio įmokų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 443,1 mln. eurų, tai yra 31,3mln. eurų (7,6 proc.) daugiau nei 2022 metų sausio–gegužės mėnesiais.

2023 metų sausio–gegužės mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2023 m. planas,

mln. eurų

Pajamos per
2023 m.

sausio-gegužės mėn.,

mln. eurų

Sausio-gegužės mėn. pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 494,5

1 044,8

41,9%

0,9%

Pelno mokestis

1 666,8

308,7

18,5%

7%

Pridėtinės vertės mokestis

5 512,6

2 619,1

47,5%

7%

Akcizai

1 715,8

672,3

39,2%

1,5%

Kitos mokesčių pajamos

371,5

171,4

46,1%

3,3%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

639,0

443,1

69,3%

7,6%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

12 400,2

5259,4

42,4%

4,9%

Papildoma informacija:

Apie 2023 metų pajamų plano, kuris tvirtinamas Finansų ministro įsakymu, vykdymą Finansų ministerija informuos kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.