Lietuvos sprendimas prisidės prie TVF programos Ukrainai patvirtinimo

0
Lietuvos sprendimas prisidės prie TVF programos Ukrainai patvirtinimo
Share

Šiandien Vyriausybės pasitarime pritarta Lietuvos jungimuisi prie šalių grupės politinio pareiškimo, kuriuo Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) suteikiami finansiniai užtikrinimai dėl Ukrainos įsipareigojimų TVF vykdymo ateityje. Tai – būtina sąlyga siekiant, kad artimiausiu metu TVF patvirtintų 15,6 mlrd. JAV dolerių finansavimo programą Ukrainai.

Politinį pareiškimą, patvirtinantį šalių pasirengimą toliau remti Ukrainą ir užtikrinti šalies pajėgumus vykdyti įsipareigojimus TVF, teikia Didžiojo septyneto (G7) šalys, Ispanija, o dar keletas Europos Sąjungos (ES) valstybių, tokių kaip Austrija, Belgija, Lenkija ir Nyderlandai, taip pat svarsto prisijungimo galimybę.

„Lietuva įvairiuose tarptautiniuose formatuose, įskaitant ir finansines iniciatyvas, nuosekliai remia besiginančią Ukrainą. Finansiniai užtikrinimai, leisiantys patvirtinti reikšmingos apimties TVF programą Ukrainai jau artimiausiu metu – dar viena stiprios Vakarų partnerių, tarp jų ir Lietuvos, paramos išraiška. Fondo programa svarbi tiek atliepiant Ukrainos finansavimo poreikius šiais ir kitais metais, tiek ir stiprinant šalies makroekonominį ir finansinį stabilumą“, – pažymi finansų ministrė G. Skaistė.

TVF programa papildys kitas ES ir Vakarų partnerių finansines paramos priemones Ukrainai. Programos dizainas orientuotas į makroekonominio ir finansinio stabilumo Ukrainoje stiprinimą ir ilgalaikių struktūrinių reformų įgyvendinimą. Programą TVF vykdomojoje valdyboje numatoma tvirtinti kovo 31 d. Programos apimtis – 15,6 mlrd. JAV dolerių, trukmė – 48 mėnesiai. Numatomos reguliarios programos peržiūros.

2022 m. pabaigoje TVF patvirtino 4 mėnesių nefinansinę stebėsenos programą Ukrainai, kuri apėmė pajamų mobilizavimo, vidaus skolos, finansų sektoriaus ir skaidrumo bei valdymo klausimus. 2023 m. vasario mėn. Ukraina ir TVF pasiekė susitarimą, kad minėta stebėsenos programa sėkmingai įgyvendinta – pasiekti visi kiekybiniai ir orientaciniai tikslai, taip pat struktūrinės gairės, apimančios fiskalinę politiką, valdymą ir finansų sektoriaus klausimus. Sėkmingas stebėsenos programos įgyvendinimas atvėrė duris Ukrainai pateikti prašymą TVF dėl naujos didelės finansinės apimties programos.