Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro vadovo konkursą laimėjo Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė

0
Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro vadovo konkursą laimėjo Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė
Share

Kultūros ministerijos konkursą eiti Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro (LSPO) vadovo pareigas laimėjo Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė, šios koncertinės įstaigos vadovo pavaduotoja. Ji buvo vienintelė šio konkurso dalyvė.

LSPO vadovo pavaduotoja ji dirba nuo 2018 metų, yra atsakinga už koncertinės įstaigos metinės veiklos strategijos kūrimą, užsienio partnerių paiešką, tarptautinių sutarčių sudarymą.

S. Andruškaitė Mikaliūnienė Vilniaus universitete yra įgijusi anglų kalbos ir literatūros magistro kvalifikacinį laipsnį.

LSPO vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

Koncertinės įstaigos Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką profesionaliojo scenos meno srityje (scenos meno rūšis – muzika): formuoti savitą profesionaliojo scenos meno kryptį ir pristatyti Lietuvoje ir užsienyje aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio profesionaliojo scenos meno kūrinius, ugdyti visuomenės poreikį profesionaliajam scenos menui, užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms šalies visuomenės grupėms.