ES investicijos: ekonomikos konkurencingumo skatinimui jau paskelbta kvietimų beveik už pusę milijonų eurų

0
ES investicijos: ekonomikos konkurencingumo skatinimui jau paskelbta kvietimų beveik už pusę milijonų eurų
Share

Europos Sąjungos (ES) 2021-2027 m. investicijų periode ekonomikos konkurencingumo skatinimui šiuo metu paskelbta kvietimų  už 483 tūkst. eurų, o pasirašyta sutarčių už 344 tūkst. eurų. Iš viso Pažangesnė Lietuva sričiai iš mūsų šaliai skirtų 7,5 mlrd. eurų numatyta skirti 1,4 mlrd. eurų.

„Lietuva siekia sėkmingai konkuruoti tarptautinėje erdvėje, todėl 7,5 mlrd. eurų naujosios ES finansinės perspektyvos lėšų pirmiausia bus skirti investicijoms į žaliąjį kursą, skaitmenizaciją, inovacijų skatinimą ir švietimą. Taip skatinsime ir Lietuvos ekonomikos transformaciją per inovatyvumo ir aukštos pridėtinės vertės kūrimą. Sėkmingai įgyvendinti būtinus pokyčius galima tik investuojant į viešosios politikos sritis, kurioms reikia naujo impulso arba veiklos tęstinumo užtikrinimo“, – sako finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė-Markevičienė.

Pažangesnei Lietuvai skirtos investicijos nukreiptos konkurencingumo ir aukštos pridėtinės vertės ekonomikos skatinimui, verslo ir mokslo bendradarbiavimo stiprinimui, inovacijų ir tyrimų įgyvendinimui bei naujų rinkų paieškai.

„Iš viso iš Lietuvai skirtų 7,5 mlrd. eurų šiuo metu paskelbta kvietimų už 3 mlrd. eurų, o pasirašyta sutarčių už 1,5 mlrd. eurų. Pagal investavimo spartą Lietuva pirmauja visoje ES“, – pabrėžė finansų viceministrė.

„Inosprendimui“ paskelbta kvietimų už 20 mln. eurų. Šios investicijos skirtos naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų kūrimui, kuriais galės naudotis gyventojai ir verslas. 

Kvietimas „INOKLASTER“ prisidės prie siekio skatinti aukšta pridėtine verte paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų rengimą ir dalyvavimą juose. Šiuo metu kvietimų paskelbta už 7 mln. eurų

Skaitmeninės saugos sprendimams paskelbta kvietimų už 8 mln. eurų. Tiek pat – už 8 mln. eurų – paskelbta kvietimų „Žaliajam eksperimentui“. Juo siekiama skatinti inovatyvių aplinkai  draugiškų, t.y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą.

Mokslo ir studijų institucijoms steigti atžalines įmones (ang. k. „spin off“) paskelbta kvietimų už 6,3 mln. eurų. Ši priemonė suteiks galimybę gerinti investicinę aplinką šalies rizikos kapitalui bei skatinti investicijas į verslą ir darbo vietų kūrimą aukštą pridėtinę vertę kuriančiose įmonėse.

„TUI INVEST“ investicijoms paskelbta kvietimų už 6 mln. eurų. Šiomis investicijomis skatinamas aukštos pridėtinės vertės tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas.

Atvirų duomenų panaudojimui skirtos investicijos padės įmonėms sukurti naujus inovatyvius sprendimus ir skaitmenines paslaugas, naudojant atvirus duomenis. Šiai sričiai paskelbta kvietimų už 6 mln. eurų.

Profesinio mokymo prieinamumo gerinimui paskelbta kvietimų už 5,7 mln. eurų.

Mokslo tarptautiškumo lygio didinimui paskelbta kvietimų už 4,2 mln. eurų. Šia priemone siekiama plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus bei diegti pažangiąsias technologijas.

150 tūkst. eurų skiriama Sostinės regione gerinti mokslo ir studijų aplinką, įsijungiant į Europos atvirojo mokslo debesį. Europos atvirojo mokslo debesija remia mokslinių tyrimų duomenų valdymą ir taikymą, kad būtų užtikrinta mokslininkų prieiga prie duomenimis grindžiamo mokslo.

Šias priemones įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje suplanuotos Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ investicijos. Siekiant užtikrinti tolygų šalies vystymąsi investuojama į 10 Lietuvos regionų centrų. Tokiu būdu realizuojamas jų ekonominis potencialas.