Lietuvos atstovai – Nyderlandų dizaino savaitėje

0
Lietuvos atstovai – Nyderlandų dizaino savaitėje
Share

Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius ir kultūros ministro patarėja Deimantė Zutelienė lankosi Eindhovene vykstančios Nyderlandų dizaino savaitės renginiuose, susitinka su organizatoriais, dizaino srities profesionalais ir sprendimų priėmėjais, formuojančiais šios srities aplinką.

Nyderlandų dizaino savaitė ­– didžiausias dizaino renginys Šiaurės Europoje, reprezentuojantis įvairių sričių dizainerių darbus, jos metu vyksta diskusijos, pristatymai, parodos, kiti su dizaino sritimi susiję renginiai. Šis europinis dizaino festivalis pritraukia pasaulinę profesionalų, pramonės atstovų ir plačiosios visuomenės auditoriją.

V. Gasparavičiaus ir D. Zutelienės darbotvarkėje – susitikimai su šios renginio organizatoriais „The Dutch Design Foundation“, Lietuvos garbės konsulu Eindhovene Hermanu de Lange, Eindhoveno savivaldybės, paramos fondo „Orfėjos lyra“, taip pat Eindhoveno dizaino akademijos (DAE) atstovais ir jos absolventais, tarp kurių ir studentai iš Lietuvos. Jie šiame renginyje pristato savo baigiamuosius darbus. Dvi Lietuvos atstovės šiemet baigiamiesiems darbams rinkosi lietuviškas temas – vienas darbas skirtas knygnešiams, kitame nagrinėjama kolektyvinio sodo kaip saugumo resurso apsirūpinti maistu nesaugiais laikais tema.

DAE yra viena prestižiškiausių ir įtakingiausių dizaino mokyklų pasaulyje, akademija siūlo dizaino bakalauro ir magistro programas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama kritiniam mąstymui, kūrybiškumui ir poveikiui visuomenei, DAE garsėja novatorišku požiūriu į dizaino mokymą, pabrėždama tiek konceptualius, tiek praktinius dizaino aspektus.

Šiemet tarp aukštųjų meno ir dizaino mokyklų, dalyvaujančių Nyderlandų dizaino savaitėje, yra ir Vilniaus dailės akademija. Parodoje „Class of 2023“ VDA pristato septynių jaunųjų Lietuvos dizainerių (Paulinos Vasiliauskaitės, Ievos Gudelaitytės, Emilijos Globytės, Justinos Stipinaitės, Dijuotos Žilytės, Emilijos Daraškevičiūtės, Martos Ilevičiūtės) šiais metais sukurtus diplominius projektus. Ekspozicijoje lankytojai gali daugiau sužinoti apie tradicinius baldus ir lietuvių mitologiją, susipažinti su dizaino ir medžiagų tyrimų procesais, apžiūrėti performatyvius ir kolekcinio dizaino kūrinius.

Kultūros viceministro V. Gasparavičiaus teigimu, Lietuvoje vis labiau atkreipiamas dėmesys ne tik į didėjantį dizaino srities indėlį į bendrą šalies ūkį, bet ir į kuriamą pridėtinę vertę sprendžiant visam pasauliui aktualius žiedinės ekonomikos, klimato kaitos, prieinamumo klausimus, taip pat ir į bendrąją estetinę kultūrą.

Lietuvoje praėjusiais metais buvo įgyvendinamas „Dizaino sparnų“ projektas, kurio metu sukurtos kelios dešimtys dizaino sprendimų. Šiuo metu ruošiamasi kitam projekto etapui 2024–2027 m., planuojama, kad dizaino sprendimų naudos gavėjai bus ne tik verslo įmonės, bet ir NVO. Europos Sąjungos paramos lėšomis taip pat buvo vykdomas bandomasis projektas „Circuloop“ (liet. Žiedis), skirtas žiedinės ekonomikos principais paremtiems produktams ir paslaugoms vystyti.

Siekiant spartesnio proveržio šioje srityje prie Kultūros ministerijos suformuota Lietuvos dizaino taryba. Jos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti kultūros bei ekonomikos ir inovacijų ministrams, taip pat institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių. Taryba taip pat teikia pasiūlymus dėl dizaino paveldo išsaugojimo, Lietuvos dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir tobulinimo, kitais dizaino srities klausimais.